2012-03-19 15:56:24

Mexiko utvidgar religionsfriheten


(19.03.2012) Inför påvens analkande besök, har den mexikanska senaten godkänt kommitténs ändringar av artikel 24 i grundlagen, som avser religionsfriheten. Där står att var och en har rätt till ”fria etiska övertygelser, samvetsfrihet och religionsfrihet och att själv få välja. Denna frihet omfattar rätten att delta, individuellt eller kollektivt, i offentliga eller privata ceremonier, andakter eller dyrkan, förutsatt att de inte utgör ett brott som är straffbart enligt lag. Ingen får använda handlingarna som fanatism eller propaganda.”


Den tidigare texten uppgav istället att ”alla är fria att bekänna religiös tro efter eget val och att observera ceremonier och andakter eller handlingar av dyrkan för dem, förutsatt att de inte utgör ett brott eller ett brott straffbart enligt lag”. Senaten förklarade att de ändringar som gjorts i artikel 24 inte får leda till ändring av de konstitutionella föreskrifter som gör Mexiko till en sekulär stat. Vissa senatorer motsatte sig dock ändringen eftersom de anser att det är fel att tala om relationen kyrka-stat så nära inpå president- och parlamentsvalen som hålls den 1 juli. Utskottet för konstitutionella och rättsliga studier har betonat att det inte finns någon avsikt att reformera dessa artiklar i konstitutionen som är grunden i den mexikanska staten.
Precis som tidigare kommer de religiösa myndigheterna inte att kunna införa undervisning av religion i skolorna, varken i privata eller öppet konfessionella.
All the contents on this site are copyrighted ©.