2012-03-19 15:25:20

Fader Lombardi: hoppets resa till Mexico och Kuba


(19.03.2012) Fader Federico Lombardi skrev i sin ledare Octava Dies om det påvliga besöket till Mexiko och Kuba. Han förklarade att anledningarna till påvens resa som kommer att börja om några dagar är: Jubileumsåret för de latinamerikanska folkens självständighet, mexikanernas stora önskan att välkomna påven till sitt land, att fira tjugo år av diplomatiska förbindelser mellan Mexiko och den Heliga stolen och 400-årsdagen av upptäckten av Vår fru av Cobre, Kubas skyddshelgon.


”Kärnan i varje påvlig resa är uppfyllelsen av den Helige Faderns plikt som den universella kyrkans herde, att bekräfta sina bröder i tron i enlighet med Kristi befallning”, fortsatte Fader Lombardi och tillade: ”men kanske kan vi identifiera ett särskilt tema för denna resa till den amerikanska kontinenten. Det blir hoppets resa:


Hopp för folket i Mexiko, som trots deras enorma resurser och möjligheter, ändå är bekymrade över de mycket allvarliga problem som de ställs inför nu och i framtiden: nämligen en nutid och en framtid präglat av djupgående våld;


Hopp för det kubanska folket, som känner att de är på gränsen till en ny tidsålder, och därigenom kunna uppfylla Johannes Paulus II:s profetiska ord om att Kuba och världen en dag skulle ingå i ett samarbeta för utveckling, frihet och försoning;


Hopp för hela Latinamerika, där kyrkan efter mötet i Aparecida har förbundit sig till den "kontinentala missionen" med en önskan att fortsätta att bidra till kontinentens utveckling, så att både mänskliga och kristna värden kan garantera folkets utveckling, trots vår tids svårigheter och faror” avslutade fader Lombardi.
All the contents on this site are copyrighted ©.