2012-03-19 12:23:47

Վատիկանի Հաւատքի Ժողովը Նոր Կայք Մը Հաստատած Է, Ունենալով Որպէս Նպատակակէտ՜՜Բացուիլ Նոր Սերունդին՝՝։


Վատիկանի հաւատքի ժողովը նոր կայք մը բացած է (www.doctrinafidei.va) ընդլայնելու համար իր կապը նոր սերունդին հետ եւ զանոնք աւելի տեղեակ պահելու հաւատքի հայող հարցերուն մասին։ Հաւատքի ժողովի կայքը այցելողը կարելիութիւն պիտի ունենայ կարդալու Վատիկանեան Բ Տիեզերական ժողովէն յետոյ հրապարակուած բոլոր փաստաթուղթերն ու մեկնաբանութիւնները, ինչպէս նաեւ կարտինալ Ռացինեկերի ու կարտինալ Լեվատայի կատարած բոլոր միջամտութիւնները։
All the contents on this site are copyrighted ©.