2012-03-16 15:52:16

"Inga egendomar till Moskva" - Kyrkan iUkraina reagerar mot lagändringar


(15.03.2012) Konflikten om kyrkans egendomar fortsätter i Ukraina. Patriarken Sviatoslav Shevchuk av den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina (UGCC) har skickat ett brev till parlamentets talman Volodymyr Lytvyn, med en begäran om att dra låta proposition 9690 utebli ur granskningen om ändringar av vissa ukrainska lagar om överlämnandet av kulturföremål till religiösa organisationer.
Ledarna för UGCC anser det oacceptabelt att låta Patriarkatet i Moskva och den ortodoxa kyrkan ta över nationella helgedomar, som tillhör till Kievs Unifierade kyrka. ”Detta vore en snedvriden reaktion på de europeiska rekommendationerna om att återlämna kyrkans egendom”, läser vi i brevet. ”Man måste se till den fullständiga problematiken i egendomsfrågan i syfte att åtgärda de skador som begåtts av en ateistisk regim.”
Sviatoslav Shevchuk varnade för att dessa åtgärder utgör "ett tydligt hot mot freden trosbekännelserna emellan" som uppnåtts i Ukraina de senaste åren. Frågan om återlämnande av kyrkans egendom bör betraktas som "omfattande, öppen, från alla synpunkter och utan fördomar av den Pan-ukrainska Kyrkornas råd, och av de religiösa organisationerna, som representerar 18 konfessioner och över 95% av Ukrainas troende."
All the contents on this site are copyrighted ©.