2012-03-13 16:09:24

Ny skattelagstiftning i USA


(12.03.2012) Att skydda liv och mänsklig värdighet, och se till att den nya budgeten inte drabbar de mest behövande; de fattiga, arbetslösa, hungriga eller hemlösa samt att främja det gemensamma bästa framför allt. Det sammanfattar budskapet från de amerikanska biskoparna, som de skrivit till representanter och senatorer i kongressen i två separata brev som undertecknats av Biskop Msgr. Stephen Blaire som är ordförande för den Nationella Kommissionen för Rättvisa och Mänsklig Utveckling, och Richard Pates som är ordförande i den Internationella Kommissionen för Rättvisa och Fred.


Arbetare och deras familjer kämpar för att leva med värdighet i den nuvarande ekonomiska situationen. Biskoparna anser att dessa kriterier bör vara vägledande i samband med godkännandet av nästa federala budget. Båda breven uttrycker oro inför de eventuella nedskärningar på ”viktiga program som skyddar liv och värdighet för de fattiga och sårbara”. Biskoparna försöker påminna kongressen om att deras val är av betydande ekonomiskt, politiskt och moraliskt värde.

Uppoffringarna måste delas jämt, de ekonomiska lagarna kan inte vara inriktade på ”orimliga nedskärningar av viktiga tjänster till de fattiga”. Biskoparna stödjer några av de åtgärder som föreslagits av president Barack Obamas administration för 2013, för att stödja de mest utsatta.


Biskoparna uppmuntrar kongressen att öka det ekonomiska stödet till program som bekämpar fattigdomen i världen och betonar vikten av sjukvård som ”respekterar liv och religionsfrihet” och vikten av att inte låta de stigande vårdkostnaderna drabba de äldre, de funktionshindrade och de mest utsatta. Biskoparna avslutar breven med att skriva att ”vi som pastorer ser dagligen de mänskliga konsekvenserna av budgetbesluten. Debatten kring ekonomin handlar inte om vilket parti som vinner eller vilket intresse som kommer att segra utan snarare om vad konsekvenserna blir för de mest utsatta, vars röster alltid är frånvarande i debatten”.

All the contents on this site are copyrighted ©.