2012-03-13 15:40:16

Benedictus XVI och vattnet


(13.03.2012) Denna vecka pågår den 6:e World Water Forum i Marsielle, en internationell konferens som fokuserar på beskyddandet och administrationen av vatten, i hoppet om att vattenfrågan prioriteras politiskt. Den Heliga Stolen har sänt en delegation till Marsielle, med medlemmar främst från det påvliga rådet för Rättvisa och Fred. Rådet har nu publicerat ett dokument, "Vatten, en viktig del av livet", som betonade behovet av en bättre förvaltning av vattenresurserna, och som lägger fram en teori om en "skatt på finansiella transaktioner" som ska återinvesteras till förmån för utvecklingsländer. Påven Benedictus XVI har vid flera tillfällen uttalat sig berörande vattenförvaltningen, och uppmanat till en korrekt användning av denna för människan avgörande naturresurs. Vi sammanfattar här några av hans uttalanden:

I sin senaste encyklika ”Caritas in Veritate” betonar påven starkt behovet av ett "solidariskt samvete" som anser att "tillgången till vatten är alla människors universella rättighet, utan åtskillnad eller diskriminering”. Encyklikan ägnar en stor del åt en balanserad tillgång till naturresurser. Något som han även tog upp då han talade till den diplomatiska kåren 2010, och då han påminde om att ”kampen om tillgång till naturresurser är en av de främsta orsakerna till konflikter", och han fördömer starkt de spekulationer och den ojämna fördelningen av markresurserna som ligger bakom konflikterna:

"Incidenter av skadliga spekulationer förekommer även i samband med mat, vatten, mark, och leder till att de som redan lever under allvarliga prekära förhållanden utarmas ännu mer” (Tal vid 50-årsdagen av Mater et Magistra, den 16 maj 2011)

Påven varnar alltså inte bara för följderna av en finanskris, utan för risken att de rika länderna kan "samarbeta" på bekostnad av de människor som redan lider av fattigdom:

"I det nuvarande ekonomiska läget, är det frestande för de starkare ekonomierna att jaga fördelaktiga allianser, men dessa kan dock ha skadliga effekter på de fattigaste länderna (...) Trots krisen fortsätter de gamla industriländerna att uppmuntra till en livsstil som präglas av en ohållbar konsumtion, som även är skadlig för miljön och för de fattiga." (Angelus, 14 november 2010)

År 2008, sände påven ett telegram till Expo i Zaragoza, som fokuserade på "Vatten och hållbar utveckling". Då skrev påven att rätten till vatten "har sin grund i den mänskliga värdigheten". ”I detta perspektiv”, skrev påven, ”måste vattenförvaltningen vara rationell och solidarisk, resultatet av ett balanserat samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Detta är en plikt både mot människor i nöd och framtida generationer:

"De ekonomiska och sociala kostnaderna för användningen av gemensamma miljöresurser, måste vara tydliga och betalas av dem som utnyttjar resurserna, och inte av andra människor eller framtida generationer. Miljöskyddet, beskyddet av resurser och klimatet kräver att de internationella ledarna agerar gemensamt, med respekterar för lagarna och solidariskt, särskilt mot de svagare regionerna på jorden." (Allmän audiens, den 26 augusti 2009)
All the contents on this site are copyrighted ©.