2012-03-01 13:28:37

Լիբանան։ ՜՜Ալ Ատեան՝ Կրօնները՝՝ Խումբի Այցելեց Զմմառու Վանք։


Ալ Ատեան խումբը հիմնուած է Լիբանան 2006-ին, կազմուած է տարբեր կրօններու պատկանող հաւատացեալներէ, անոր անդամները մշակոյթի ճամբով իրարու հետ կապ կը ստեղծեն եւ կը փորձեն ընդարձակել զայն։ Կիրակի 26 փետրուարին խումբին անդամները այցելեցին Զմմառու վանքը, վանքի թանգարանը, գրադարանը եւ գինեմառանը։
All the contents on this site are copyrighted ©.