2012-02-29 15:31:37

Barn i en urban värld


(29.02.2012) UNICEF:s rapport om världens barn 2012 lanserades på tisdagen i Mexico City under temat ”Barn i en urban värld". Omkring en miljard barn i världen lever i städer och antalen fortsätter att växa.

FN:s barnbyrå UNICEF skriver i sin rapport att alltför många barn som växer upp i tätortsområden är olyckliga och storstadslivet kan innebära att man växer upp under mycket svåra förhållanden.

Enligt rapportens redaktör Abid Aslam tvingas barn som växer upp i slumkvarter såsom Kibera i Nairobi i Kenya och Brasiliens favelas att utstå våld, exploatering och brist på grundläggande förnödenheter såsom rent vatten och utbildning.

Rapporten påpekar också en akut brist på uppgifter om förhållandena i slumkvarteren. UNICEF-forskaren Sue le Ba förklarar att "uppgifter är väldigt viktiga, om det finns statistik så försvinner den svåra situationen för fattiga barn i stadsområden.”

Men rapporten belyser också positiva tendenser. Den visar att när de uteslutna har bidragit till stadsplaneringen och beslutsfattandet, såsom har skett i ett antal latinamerikanska städer, har man noterat stora framsteg i läskunnighet, infrastruktur och säkerhet.
All the contents on this site are copyrighted ©.