2012-02-27 16:43:06

Kardinal Burke öppnade konferensen om bioteknik "På gränsen för det mänskliga"


(27.02.2012) Hur kan den nya biotekniken användas i människan tjänst? Hur kan den användas på så sätt att den fortfarande respekterar människans värdighet utan att gå över etiska gränser? Konferensen, som avslutades i Rom på söndag förmiddag bjöd på talare både från den medicinska och kulturella världen.

Konferensen tog bl.a. upp frågor om hur man med hjälp av bioteknik kan respektera och skydda de ofödda, hjälpa dem som befinner sig i livets slutskede etc. Detta måste dock ske utan användning av tekniker som påverkar människans värdighet. Virginia Coda Nunziante, från föreningen "Familjen Imorgon" och en av dem som tagit initiativ till konferensen, kommenterade:

- Vi tycker temat är väldigt viktigt och relevant idag eftersom den biotekniska utvecklingen går väldigt snabbt. Vetenskapen utvecklas, forskarna gör nya upptäckter inom alla områden och detta är mycket viktigt men det finns en princip som alltid måste respekteras: det mänskliga livets icke förhandlingsbara värde. I dagens konferens talar vi i huvudsak om nytt liv. Försvaret av embryot redan från befruktningen samt frågan om livets slutskede är viktiga. Dessa frågor är mycket aktuella och man måste läsa på och fördjupa sig för att kunna ge ett exakt svar, säger Virginia.

Som förste talare på konferensen var kardinal Raymond Leo Burke, och för Vatikanradion förklarade han vad han ser som det största hotet mot det mänskliga livet:

”Vad vi måste bekämpa idag är förlusten av känslan av Gud som världens skapare. Vi förlorar den meningen och tror istället att vi som människor kan ta saker i egna händer, utan respekt för människovärdet. Vi gör väldigt destruktiva saker. I själva verket manifesterar de personer som lider mer mänsklig dignitet än oss andra. Världen är svår att förstå men vi är gjorda för att förlåtas genom Kristus kärlek, så som han lär oss genom hur han levde sitt liv, genom honom måste vi förstå det mänskliga lidandet."

"Det största hotet mot livet idag är att förlora tron på Gud, att förlora känslan av livets enorma värdighet, då det utgår från Guds hand. Jag tror att de flesta av de svårigheter som vi upplever idag kommer från en förlorad känsla för Gud, och en falsk övertygelse om att jag skapade mig själv jag beslutar om meningen med mitt liv, jag är jordens herre. Detta leder slutligen till att vi blir fiender för varandra, och till våld och död."

"Samvetet är avgörande när det uppstår förvirring i frågor som rör det mänskliga livet. Vad vi talar om här, mysteriet med lidandet, mysteriet med livet i sig, är något som Gud har skrivit i våra hjärtan. Som vi alla vet i djupet av vårt väsen. Om vi verkligen känner efter vet vi att det mänskliga livet är okränkbart, och vi förstår också att lidandet inte är en förnekelse av det mänskliga livet utan att det i det mänskliga livet är en passage till en större kärlek. Det är det som är samvetet, Guds röst i vårt hjärta, Guds lag skriven i vårt hjärta, och det hjälper oss förstå vad som är gott och vad som är ont när man strå inför val beträffande livet. Så om jag möter en allvarligt sjuk person, en döende person, vet jag att det goda är att älska den person och vårda den, och inte istället att säga om personen är döende så måste vi hjälpa henne att dö fortare."


All the contents on this site are copyrighted ©.