2012-02-11 16:51:46

Octava Dies: helande och förnyelse


(11.02.2012) ”Från kris till ett enhetligt och konsekvent initiativ för att förbättra beskyddandet av barn i kyrkan, i samhället och i världen. Så kan man beskriva resultaten som uppnåddes under symposiet om sexuella övergrepp som ägde rum under tre och en halv dagar vid det påvliga universitetet La Gregoriana i Rom.” Det skriver Vatikanens presstalesman Federico Lombardi in sin ledare Octava Dies.

”Under toppmötet deltog företrädare för 100 biskopskonferenser och 30 religiösa ordnar samt olika specialister. Ledarna för de kontor i Vatikanen som behandlar dessa frågor gav ett tydligt stöd till evenemanget, som fortsatte längs de riktlinjer som påven utpekade för en tid sedan: att lyssna till offren, arbeta för deras helande och för återupprättandet av rättvisan och att formulera och omsätta i praktiken effektiva åtgärder för att förebygga övergrepp. Målet är att göra kyrkan till en säker och välkomnande plats för barn och ungdomar, en plats där deras mänskliga och andliga utveckling kommer att uppmuntras. ”

”Konferensen var en intensiv andlig och kyrkliga upplevelse” fortsätter Fader Lombardi. ”Deltagarnas olika ursprung visade att kyrkan är på en vandring för att utforma konkreta insatser, djupt rotade i dess olika lokala förhållanden, för att uppfylla den stora uppgiften att skydda barnen. Familjens verklighet, utbildningsinstitutioner och Internets nya värld, spridningen av barnpornografi och utbildandet av präster och lärare, är alla dimensioner som måste beaktas i en övergripande strategi för att besvara de frågor som har tagits upp.”

”Och kyrkans erfarenheter inom utbildningssektorn” inom olika kulturer ”kan vara ett unikt tillfälle att införa viktiga gemensamma principer för beskyddandet av barn i olika sammanhang. Den Katolska kyrkan fortsätter på den väg som hon redan har utstakat i samarbete med de behöriga myndigheterna och människor av god vilja i olika länder runt om i världen.” För att ”ge ett grundläggande bidrag till en av de viktigaste frågorna för mänsklighetens framtid: beskyddandet av barn och ungdomar.”
All the contents on this site are copyrighted ©.