2012-02-02 17:14:59

Częstochowa: ingres nowego metropolity


Z udziałem kilkudziesięciu biskupów z kraju i zagranicy oraz kilku tysięcy wiernych w Częstochowie odbył się uroczysty ingres abp Wacława Depo do archikatedry św. Rodziny. Nowego metropolitę częstochowskiego Benedykt XVI mianował w grudniu ubiegłego roku. To piąty biskup w ponad 80-letniej historii diecezji częstochowskiej i drugi metropolita.

„Przychodzę z pokorą, aby stanąć do pracy w archidiecezji częstochowskiej z wami i dla was – powiedział w homilii abp Wacław Depo. – Kieruję się wielką nadzieją naszej wiary, która każe mi pokładać ufność w miłosierdziu Bożym przez Serce Jezusa i Jego Niepokalanej Matki, Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej naszego narodu. Bardzo liczę na ducha współpracy i odpowiedzialności za każdego bez wyjątku człowieka zarówno w wymiarach służby duchowej, jak i dobra publicznego”.

Nowy metropolita częstochowski podkreślił, że tylko Chrystus jest Odkupicielem człowieka, a każdy z nas przez łaskę wiary musi być człowiekiem zdumienia i niespokojnego serca, które otwarte jest ku Bogu i bliźniemu:
„Nasza odważna wiara w Boga okazuje się być potrzebna jak nigdy dotąd, aby Chrystus mógł się ukazać poprzez nas samych jako dar zbawienia dla świata”

Jako symbol władzy w Kościele częstochowskim abp Depo otrzymał pastorał pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. Homagium nowemu metropolicie złożyli przedstawiciele różnych stanów i grup. W darze nowy pasterz częstochowski otrzymał wierną kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

I. Tyras, Radio Jasna Góra
All the contents on this site are copyrighted ©.