2012-02-01 16:53:52

Posłaniec Serca Jezusowego – luty 2012


Kościół to wspólnota, w której znajdujemy wszystko, co jest potrzebne do duchowego wzrostu: liturgię, święte sakramenty, słowo Boże, wreszcie osoby, pozwalające nam w praktyce weryfikować naszą miłość do Boga i bliźniego. Święci czczeni w Kościele pomagają nam być czytelnymi dla świata świadkami Jezusa.

W lutowym numerze PSJ poznamy dwie święte zakonnice. Bakhitę, niewolnicę urodzoną w Sudanie, którą Opatrzność doprowadziła do wolności ludzkiej i wolności dziecka Bożego, poznamy z tekstu ks. Marka Wójtowicza SJ. Natomiast s. Małgorzata Pagacz snuje opowieść o Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy wielbiącej w pracy i w modlitwie Najświętsze Serce Jezusa. O jedynej polskiej rekluzie zamurowanej w celi przy katedrze w Kwidzynie w XIV w., a wyniesionej do chwały ołtarzy błogosławionej Dorocie z Mątowów pisze Jan Gać.

Jak łączyć w Kościele uległość umysłu z bratnią miłością wskaże Henri de Lubac w refleksji Pokusy mędrców. Ks. Jacek Siepsiak SJ w artykule Niewierny wierny ukaże św. Tomasza Apostoła pomagającego nam wszystkim wierzyć. Zaś duszpasterz w refleksji „Czego oczekuje Kościół?” odpowie: „Wiary!”.

Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele zaznaczamy wywiadem z s. Faustyną, klaryską z Bydgoszczy. Poznamy w nim istniejący ponad 800 lat zakon, który swoją modlitwą i pracą uświęca Kościół.

Wkraczając w Wielki Post, pomyślmy o dobroczynności i dawaniu siebie bliźnim. Jak to robić, ukaże ks. Jacek Poznański SJ w artykule „O dawaniu”. W refleksji pt. „Próba wiary” ks. Stanisław Łucarz SJ odkrywa tajemnicę Krzyża jako słodyczy dla doświadczanej wiary. Ks. Jan Konior SJ ukazuje „Przebaczenie jako proces i akt wolnej woli i łaski”. A w „Modlitwie żalu i łez” ks. Jakub Kołacz SJ pisze o śpiewanym od ponad trzech wieków w naszych kościołach nabożeństwie Gorzkich żali.

Serdecznie zachęcam tych, którzy poszukują lektury duchowej, do zapoznania się z naszym miesięcznikiem. A wszystkim Czytelnikom życzę ubogacających przemyśleń! Czytajcie i prenumerujcie „Posłańca Serca Jezusowego”!

ks. Stanisław Groń SJ, redaktor naczelny
All the contents on this site are copyrighted ©.