2012-01-27 16:08:17

Påvens tal till Troskongregationen om Kristen enhet


(27.01.12) Kristen enhet stod i centrum för påven Benedictus XVI: s tal på fredagen till Troskongregationens plenisammanträde. Den Helige Fadern uttryckte sin förhoppning om att kongregationen skulle kunna ha ett nära sammanarbete med det Påvliga rådet för kristen enhet, för att bättra kunna främja återupprättandet av full enhet bland världens kristna. Benedictus XVI identifierade vad han kallade "uppenbarelses struktur" som det avgörande problemet inom alla ekumeniska dialoger: det vill säga förhållandet mellan den heliga Skrift, kyrkans levande traditionen och apostlarnas efterföljare som en vittnesbörd om den sanna tron.

Påven talade om förhållandet mellan tradition med ”stort T” och de många värdefulla traditioner som finns bland kristna grupper. Han konstaterade att inrättandet av det personliga ordinariatet i linje med den apostoliska konstitutionen Anglicanorum coetibus har varit en konkret milstolpe och ett tecken på att det finns ”en andlig rikedom i många kristna bekännelser, en rikedom som är ett uttryck för tron och en gåva som bör delas."

Benedictus XVI tog också upp de moraliska problemen som uppstår i den ekumeniska dialogen. "I våra dialoger" sade påven, "kan vi inte ignorera de stora moraliska frågorna om mänskligt liv, familj, sexualitet, bioetik, frihet, rättvisa och fred. Det är viktigt att kunna tala om dessa frågor med en röst, som stödjer sig på Bibeln och kyrkans levande tradition. "Genom att försvara de grundläggande värderingarna i kyrkans stora tradition" sade påven, så "försvarar vi mänskligheten” och ”skapelsen."
All the contents on this site are copyrighted ©.