2012-01-19 15:00:10

Påven: Religionsfriheten är den mest amerikanska friheten


(19.01.2012) Nuvarande kulturella trender som försöker begränsa rätten till religionsfriheten är ett hot inte bara mot "den kristna tron, men också mot själva mänskligheten", sa påven Benedictus XVI idag, i sitt tal till en grupp amerikanska biskopar under deras Ad Limina besök i Rom.

Den helige Faderns tal koncentrerade sig på vad han beskrev som "den mest amerikanska av friheter, nämligen, religionsfriheten" och hur den skall försvaras och främjas i dagens samhälle. Han sa att i hjärtat av varje religion och kultur finns behovet för det moraliskt goda, men att det moraliskt goda idag allvarligt urholkas.

Påven citerade sin företrädare Johannes Paulus II och sa att: "när en kultur försöker att undertrycka det ultimata mysteriets dimension och stänger dörrarna till den transcendenta sanningen, blir den oundvikligen fattigare och faller offer ... för reduktionistiska och totalitära tolkningar av den mänskliga personen och samhället".

Han sa att kyrkan har sin roll att spela i det offentliga livet och att även om separationen mellan kyrka och stat är legitim "kan det inte betyda att kyrkan måste vara tyst inom vissa frågor, och inte heller att staten kan välja att inte engagera sig i eller låta sig engageras av, de troendes röst rörande de värden som kommer att forma nationens framtid".

Benedictus XVI konstaterade att kyrkans försvar av hennes moraliska undervisning och rätten till samvetsfrihet inte är baserade på en "blind tro" utan på ett rationellt synsätt som baserar sig på naturlagen. Han varnade om att minska religionsfriheten till trosfrihet och sade att det finns ett brådskande behov för välartikulerade, belästa och engagerade katolska ledare i det amerikanska samhället.

Han berömde biskoparna för deras strävan med att upprätthålla kontakter med katoliker i det politiska livet, ”i synnerhet med hänsyn till vår tids stora moraliska frågor: respekt för det mänskliga livet, skyddandet av den mänskliga värdigheten och främjandet av autentiska mänskliga rättigheter".

Benedictus XVI drog slutsatsen att "ingen som ser på dessa frågor realistiskt kan idag ignorera de verkliga problemen som kyrkan står inför. Men vi kan låta oss uppmuntras av den ökade medvetenheten om behovet av att skydda en civil ordning tydligt förankrad i den judisk-kristna traditionen, liksom av det löfte som erbjuds av en ny generation katoliker vars erfarenhet och övertygelse kommer att ha en avgörande roll i att förnya kyrkans närvaro och vittnesbörd i det amerikanska samhället".
All the contents on this site are copyrighted ©.