2012-01-11 14:01:11

Ovanligt festlig påveaudiens. Cirkusartiseter och 100-årig krokodil bland deltagarna


(01.11.2012) Under dagens audiens I Paulus VI:s audienshall fokuserade påven Benedictus XVI på den sista måltiden under sin katekes om den kristna bönen.
”När Jesus ger sig själv, sitt kött och blod, vid den sista måltiden, är det ett tecken i förväg på hans offer på korset och hans ärorika uppståndelse”, sa påven till de engelsktalande pilgrimerna. ”Eukaristin är Jesus och hans kyrkas främsta bön. Vid den sista måltiden, som underströk Herrens Påsk och åminnelsen av Israels befrielse, ekar Jesu bön av den hebreiska berakah, vilken inkluderar både tacksägelse och en gåva av välsignelse.”
Hans handling att bryta bröd och erbjuda kalken att dricka, kvällen innan hans korsfästelse, är ett tecken på hans frälsande självutgjutelse och hans lydnad till Faderns vilja: han agerar som det sanna påsklammet som uppfyller den gamla vördan. Jesu bön åberopar här också styrka för sina lärjungar, speciellt för Petrus (jfr Luk 22:31-32). Må vi fira eukaristin, i lydnad till Kristi befallning, och förena oss djupare med hans bön vid den sista måltiden så att vi, i förening med honom, mer fullkomligt offrar våra liv till Fadern.
Påven hälsade på de samlade pilgrimerna som denna morgon bland andra omfattade en färgglad skara cirkusartister, som vid slutet av audiensen gjorde en kort uppvisning för en road påve. Med på audiensen var även en 100-årig kubansk krokodil. Den hade arbetarna på Roms zoologiska trädgård tagit med sig på audiens idag, för att fira att stadens zoo fyller 100 år i år.
All the contents on this site are copyrighted ©.