2012-01-08 11:16:59

Paavi kastoi 16 lasta Sikstuksen kappelissa:lastenkasvatus ei aina ole helppoa


(8.1) Paavi kastoi 16 lasta ja muistutti vanhempien vaativasta kasvatustehtävästä.Se on välillä vaikeaa,mutta yhteistyössä Jumalan kanssa siitä tulee suurenmoinen tehtävä."Ensimmäisessä kuulemassamme lukukappaleessa (Jes.55;2)Jumala kääntyy kansansa puoleen kasvattajana ja varottaa israelilaisia: Miksi annatte rahaa siitä,mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä,mikä ei ravitse? Jumala haluaa antaa meille hyvää juomaa ja ruokaa,mitkä ravitsevat;kun taas me käytämme usein väärin resussejamme asioihin,joita emme tarvitse,tai mitkä ovat suorastaan vahingollisia. Jumala haluaa antaa meille ennen kaikkea itsensä ja Sanansa:Hän tietää,että loitontuessamme Hänestä olemme joudumme hyvin pian vaikeuksiin vertauksen tuhlaajapojan tavoin ja että ennen kaikkea menetämme ihmisarvomme.Mutta Hän takaa meille olevansa loppumaton rakkaus,että Hänen ajatuksensa ja tiensä eivät ole meidän ajatuksiamme ja teitämme ja että voimme aina palata Hänen luokseen,Isän kotiin.Hän myös takaa meille,mikäli vastaanotamme Hänen sanansa, että se tuottaa menestystä elämässämme samalla lailla,kuin sade kostuttaa maan(Jes.55;10-11).
Mitkä ovat pelastuksen lähteitä? Ne ovat Jumalan sana ja sakramentit.Aikuiset ovat ensimmäisiä,joiden on ammennettava näistä lähteistä,jotta he voisivat opastaa nuoria näiden kehityksessä.Vanhemmat eivät ole lähde,samoin eivät papitkaan, vaan olemme pikemminkin kanavia,joita pitkin kulkee Jumalan elävä voima.Jos irtaudumme lähteestä,olemme itse ensimmäisiä,jotka joutuvat kärsimään,emmekä pysty enää kasvattamaan muita.
Toinen lukukappale puhuu meille Johannes Kastajasta,joka oli suuri opettaja,koska hän johdatti seuraajansa Jeesuksen luo.Hän ei halunut sitoa opetuslapsiaan itseensä,vaikka oli kuuluisa profeetta.Jeesuksen saapuessa paikalle ,hän vetäytyi taaksepäin ja osoitti Jeesusta:Minä kastan teidät vedellä,mutta Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä(Mark.1;7-8) Todellinen kasvattaja ei sido itseensä ketään,hän ei ole omistushaluinen.Hän haluaa,että lapsi tai oppilas oppii tuntemaan totuuden.Kasvattaja täyttää velvollisuutensa loppuun asti.On hyvin tärkeää,että teillä vanhemmilla ja myös kummeilla on vahva usko Pyhän Hengen läsnäoloon ja vaikutukseen.Sillä Hän valaisee mielen ja lämmittää sydämen ,jotta kasvattaja pystyisi välittämään Jeesuksen rakkauden. Rukous on kasvattajan ensimmäinen ehto,sillä rukoillessamme annamme Jumalan tehdä alotteen ja uskomme lapsemme Hänen huomaan,sillä Hän tuntee heidät paremmin ja tietää parhaiten,mikä on heidän parasta".All the contents on this site are copyrighted ©.