2011-12-31 08:27:08

Ամանորը Նոր Կեանքի Աւետիս


Ռ. ԿՈՐԻՒՆ
Ահաւասիկ Ամանորը աղաւնակերպ մուտք է գործում իւրաքանչիւրիս բնակարանը:
Նա խաղաղութեամբ,համեստութեամբ, արդարամտութեամբ, հրապոյրով եւ խոհերով է ներս մտնում:
Ամանորին յաջորդում է Յիսուսի Ս.Ծնունդը, երկու ոգեւորութեան առիթ, վերանորոգ մտքի եւ հոգու տօներ. ընդառաջ գնանք նրանց եւ մէկզմէկու շնորհաւորենք, քանի որ նրանք՝
Ուրախութեան աւետաբեր են,
Մէկզմէկու ոգեւորելու տօներ են:
Խաղաղութեան խորհրդանիշ են,
Մէկզմէկու հաշտութեան տօներ են:
Հոգու մաքրութեան առաջնորդ են,
Մէկզմէկու չարից հեռացնող տօներ են:
Յոյսի եւ հաւատքի երաշխիք են,
Մէկզմէկու վստահելու տօներ են:
Հաճութեան յար միջոց են,
Մէկզմէկու հաճելի լինելու տօներ են:
Ներողամտութեան յորդորիչ են,
Մէկզմէկու ներելու տօներ են:
Կարեկցանքի սփոփիչ են,
Մէկզմէկու օգնելու տօներ են:
Նւիրումի խորհուրդ են,
Մէկզմէկու զոհողութեան տօներ են:
Պարտաւորութեանց առաջադրանք են,
Մէկզմէկու խոստումը կատարող տօներ են:
Նոր արարութեան ներշնչանք են,
Մէկզմէկու արարումով ուրախացող տօներ են:
Աշխատանքի մղիչ եռանդ են,
Մէկզմէկու քաջալերող տօներ են:
Մեծարանքի գերարժէք են,
Մէկզմէկու արժեւորող տօներ են:
Հայրենիքն ու ազգը սիրելու տօներ են,
Մէկզմէկու պատուելու տօներ են:
Ահա, այս մտորումներով շնորհաւորում ենք Ամանորը եւ Ս. Ծնունդը, թող ժամանող տարին նորանոր յաջողութիւններով Ձեր կեանքը զուարթացնող ու ծաղկեցնող լինի:
Դեկտեմբերի, 2011
Սանլանդ, Լոս Անջելես
All the contents on this site are copyrighted ©.