2011-12-29 17:00:35

LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA


LỜI CHÚA: Luca 2,16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vả đến thành Bêlem, và gặp thấy Bà MARIA, Ông GIUSE và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những ngưi nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Bà MARIA thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi THIÊN CHÚA về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như li đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho Con Trẻ, thì người ta gọi tên Người là GIÊSU, tên mà Thiên Thần đã gọi trước, khi Con Trẻ đưc đầu thai trong lòng Mẹ.

SUY NIỆM

Còn Bà MARIA thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng.

Câu Phúc Âm là mấu điểm cho bài suy niệm lễ trọng mừng kính Đức MARIA Mẹ THIÊN CHÚA.

Tước hiệu Mẹ THIÊN CHÚA biểu lộ vinh quang tột đỉnh của Đức MARIA, một thọ sinh và là Nữ Tỳ khiêm hạ của THIÊN CHÚA.

Tín hữu Công Giáo hằng ghi khắc chân lý: Đc MARIA trước tiên là Ái Nữ của Đức Chúa Cha, là Thân Mẫu của Đức Chúa Con và là Hiền Thê của Đức Chúa Thánh Thần.

Từ vinh phúc làm Mẹ Đức Chúa Con, Đấng là THIÊN CHÚA Cứu Độ trần gian, Đức MARIA trở thành thực sự là Mẹ THIÊN CHÚA. Nơi Đức Mẹ có đủ mọi quyền năng, trí thông minh và sự khôn ngoan: Đức Nữ cực khôn cực ngoan / Đức Nữ có tài có phép. Đây là mầu nhiệm mà tín hữu Công Giáo chỉ có thể hiểu được phần nào nếu có một con tim trong sạch, một tinh thần đơn sơ và một lòng khiêm tốn sâu xa.

Thật thế. Khiêm Tốn là nhân đức trổi vượt trên tất cả các nhân đức của Đức Mẹ. Đức MARIA không bao giờ có những ý nghĩ kiêu căng, những tâm tình phù phiếm, những lời nói cùng thái độ phô trương. Trái lại, càng sống kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA, càng dâng hiến trọn thân xác, con tim và tinh thần cho THIÊN CHÚA, Đức MARIA càng giữ thinh lặng và càng sống khiêm nhu.

Danh xưng Đức MARIA tự đặt cho mình là Nữ Tỳ khiêm hạ của THIÊN CHÚA. Chính vì thế mà Đức Mẹ được tôn phong 13 tước hiệu Nữ Vương: các Thánh Thiên Thần, các Thánh Tổ Tông, các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, các Thánh tử vì đạo, các Thánh Hiển Tu, các Thánh Đồng Trinh, các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ / Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, linh hồn và xác lên trời, truyền phép Rất Thánh Mân Côi / Nữ Vương các gia đình và Nữ Vương ban sự bình an!

Nếu Đức Mẹ MARIA được cất nhắc lên cao là hoàn toàn do lòng Từ Bi Nhân Hậu của THIÊN CHÚA! Và với lòng khiêm tốn sâu xa, Đức Mẹ MARIA luôn sống trong sự vâng phục Thánh Ý THIÊN CHÚA.

Sự thinh lặng, lòng khiêm tốn và tinh thần tuân phục của Đức MARIA làm đẹp lòng THIÊN CHÚA CHA biết bao! Cũng chính với lòng khiêm hạ và sự vâng phục mà Đức Mẹ MARIA đã chiến thắng Satan, đã đạp tan đầu rắn dữ Luxife. Nếu Luxife đã cám dỗ và đã đốn ngã được bà Evà, người nữ đầu tiên, thì nó đã thất bại nặng nề trước Đức Mẹ MARIA, người nữ thứ hai trong lịch sử nhân loại. Đức MARIA là Người Nữ Chiến Thắng Vĩnh Viễn Satan và bè lũ của chúng.

Người Phụ Nữ Duy Nhất oai phong lẫm liệt đó, Người Nữ Thọ Sinh được cất nhắc lên bậc làm Mẹ THIÊN CHÚA đó, lại là Người Phụ Nữ trong trắng vô biên và có lòng khiêm tốn sâu xa. Nơi Đức Mẹ MARIA nổi bật sự thinh lặng tuyệt đối: Còn Bà MARIA thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng.

Câu nói gói ghém trọn vẹn bí quyết thành công trong cuộc đời làm Mẹ của Đức MARIA: Mẹ THIÊN CHÚA, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Giáo Hội, Mẹ các tín hữu và Mẹ của toàn thể nhân loại. Trong thinh lặng, Đức MARIA chấp nhận lời truyền tin của Sứ Thần, cúi đầu Xin Vâng thánh ý THIÊN CHÚA. Trong thinh lặng, Mẹ cưu mang và sinh ra Đấng Cứu Thế. Trong thinh lặng, Mẹ dưỡng dục Đấng Cứu Độ nhân loại. Trong thinh lặng, Đức MARIA đồng hành, đồng lao đồng khổ và đồng công cứu chuộc nhân loại với Con Cực Thánh của Mẹ. Cuộc đời dương thế của Đức Mẹ MARIA là chuỗi dài những ngày thinh lặng và suy niệm mầu nhiệm vô biên của THIÊN CHÚA.

Giáo Hội Công Giáo dành Ngày đầu năm Dương Lịch để tôn kính tước hiệu Đức MARIA Mẹ THIÊN CHÚA. Ngày đầu năm cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới. Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1995 được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) chọn chủ đề là: ”Phụ nữ, người giáo dục hòa bình”.

Ước gì, để chu toàn sứ mệnh cao cả của mình - sứ mệnh giáo dục hòa bình - tất cả mọi phụ nữ trên toàn thế giới, không phân biệt trẻ già, chủng tộc, màu da, đều ngước mắt nhìn lên Đức MARIA, chiêm ngắm cuộc đời Mẹ và bắt chước gương mẫu tuyệt vời của Mẹ. Dưới cái nhìn từ mẫu của Đức MARIA, với ơn lành Đức Mẹ trợ giúp, người phụ nữ sẽ biết giữ thinh lặng và lòng khiêm tốn sâu xa trong khi chu toàn sứ mệnh giáo dục hòa bình.

Một lời nguyện đặc biệt dâng lên Đức MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA, dành cho người phụ nữ Việt Nam, bất luận thuộc tôn giáo nào và đang sống nơi đâu trên thế giới. Xin cho người phụ nữ Việt Nam sống trọn vẹn ơn gọi đầu tiên là cưu mang tình yêu và trao tặng tình yêu dưới nhiều hình thức khác nhau.

Xin cho con tim phụ nữ Việt Nam rộng mở cho tình yêu, sự sống, an bình và niềm hy vọng.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.