2011-12-21 17:27:33

Węgry Caritas: milion gwiazd dla ubogich


Węgierska Caritas bierze udział w adwentowej akcji „Milion gwiazd na rzecz ubogich”. W inicjatywie organizowanej pod patronatem Caritas Internationalis, uczestniczą niemal wszystkie węgierskie diecezje. W ramach projektu wolontariusze i pracownicy Caritas rozdają świece. Zebrane ofiary z ich dystrybucji wesprą fundację pomocy osobom z marginesu społecznego. Inicjatywa, która powstała we Francji w 1998 r., kontynuowana jest w ponad 150 punktach na Węgrzech. Europejska Caritas bierze udział w akcji solidarności od 2005 r. Akcja „Milion gwiazd” jest ogłaszana każdego roku w dwunastu krajach. Jej celem jest wzmocnienie ducha przynależności i ludzkiej solidarności.

ll/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.