2011-12-19 16:19:33

23 SẮC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN ÁN PHONG HIỂN THÁNH VÀ CHÂN PHƯỚC


VATICAN. Sáng 19-12-2011, ĐTC đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 23 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước.

Có 7 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 7 vị chân phước, trong đó có chân phước Phêrô Calungsod, giáo dân Philippines tử đạo; nữ chân phước Marianne Cope, dòng ba Phan Sinh tại thế ở Syracuse ở Mỹ, tổng đồ người cùi tại đảo Molokai; nữ chân phước Catarina Tekakwitha, giáo dân người Mỹ.

Có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 5 vị Tôi Tớ Chúa; 4 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của tổng cộng 63 vị Tôi Tớ Chúa, phần lớn bị sát hại trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936 đến 1939. Sau cùng là 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị Tôi Tớ Chúa.

Với việc công bố các sắc lệnh trên đây, Giáo Hội sắp có thêm 7 vị Hiển Thánh và 68 vị chân phước sẽ được tôn phong (SD 19-12-2011)
G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.