2011-12-15 13:33:56

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» կեդրոնը կը մասնակցի միջազգային գիտագործնական համագումարի Երեւանի մէջ


Երեւան, Հայաստան
9 դեկտեմբերի 2011-ին, Երևանի մէջ մեկնարկեց Հայաստանի Հանրատետութեան սփիւռքի նախարարութեան, «Հիքսոս» հիմնադրամի և «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած «Հայութեան կրօնադաւանական հատուածներ. մարտահրաւէրներ եւ հնարաւորութիւններ» խորագրով միջազգային գիտագործնական համագումարը:
Ներկայ էին ՀՀ սփյուռքի նախարարի տեղակալ Արմէն Հայրապետեանը, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնութիւններու եւ կրօնական հարցերու վարչութեան պետ Վարդան Ասցատրեանը, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունեանը, հասարակական, քաղաքական, կրոնական կազմակերպություններու, հայագիտական կենտրոններու ներկայացուցիչներ, գիտնականներ Հայաստանէն եւ Սփիւռքէն, ուսանողներ եւ այլք։
Համագումարին իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Լիբանանի հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» կեդրոնի՝ «Դպրոցական հայագիտութեան զարգացման կեդրոն»-ի վարիչ տնօրէն Վարդան Թաշճեանը: Համագումարի առաջին օրը ան զեկուցեց «Միջյարանուանական գործակցութիւնը Լիբանանի հայ համայնքին մէջ, փորձառութիւններ եւ հեռանկարներ» թեմայով:
Գիտաժողովին քննարկուեցան հայութեան կրօնադաւանական հատուածներու ազգային ինքնութեան պահպանման եւ միջդաւանական համերաշխութեան, համագործակցութեան մթնոլորտի ապահովման միջոցներուն առնչուող եւ այլ հարցեր։
Զեկոյցներով հանդէս եկան «Նորավանք» ԳԿՀ գործադիր տնօրէն Գ. Հարությունեանը («Հայութեան կրօնադաւանանքային խնդիրները համաշխարհային զարգացումներու ծիրին մէջ»), ՀՀ կառավարութեան աշխատակազմի ազգային փոքրամասնություններու եւ կրօնական հարցերու վարչութեան պետ Վ.Ասցատրյանը («Հայութեան այլակրօն եւ այլադաւան հատուածներու յարաբերութիւններն ու միաւորման խնդիրները»), «Նորավանք» ԳԿՀ հայագիտական կեդրոնի ղեկավար Արիստակես Սիմավորյանը («Հայութեան դաւանանքային հատուածների համախմբման ձեւերը եւ մեքանիզները»), Դոկտ. Միհրան Դաբաղը` Գերմանիայէն, պատմաբան Հակոբ Չոլաքյանը` Սուրիայէն, գիտնականներ՝ Հայաստանէն եւ այլ երկիրներէն
All the contents on this site are copyrighted ©.