2011-12-09 16:59:33

Moskwa: rosyjsko-niemieckie spotkania teologiczne


Patriarcha moskiewski Cyryl spotkał się z uczestnikami zakończonych wczoraj VII Spotkań Teologicznych między przedstawicielami Konferencji Episkopatu Niemiec i patriarchatu moskiewskiego. W soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela stronę niemiecką reprezentował biskup Ratyzbony Gerhard Ludwig Müller, a rosyjską prawosławny arcybiskup Berlina i całych Niemiec Teofan oraz sekretarz Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ds. Relacji Międzychrześcijańskich protojerej Dimitrij Sizonienko z Moskwy.

Bp Müller, odwołując się do tematu Spotkań: „Chrześcijańskie rozumienie praw człowieka”, wskazał na dążenie do zbliżenia stanowisk chrześcijan różnych wyznań w sprawie rozumienia pojęcia godności osoby ludzkiej w wymiarze religijnym. Ze swej strony patriarcha Cyryl między innymi podkreślił bliskość, a „właściwie zgodność” stanowisk katolickiego i prawosławnego wobec wyzwań współczesnego świata. Zapewnił o modlitwie, aby skutecznie wypełnione zostało wspólne zadanie obrony wartości moralnych w wymiarze każdego człowieka z osobna, jak i całego społeczeństwa. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wyraził przekonanie, że istnienie cywilizacji zależy od stanu moralnego ludzkości. Jego zdaniem katolicy i prawosławni, poszukując wspólnych odpowiedzi na problemy współczesnego świata, wnoszą istotny wkład w budowanie pokoju i sprawiedliwości, kształtowanie kultury dialogu między ludźmi różnych systemów kulturowych i politycznych oraz w lepszą przyszłość naszej planety.

W. Raiter, Moskwa
All the contents on this site are copyrighted ©.