2011-12-06 16:53:46

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji: dominuje dezinformacja


Obradująca w Genewie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, której członkiem od dwóch dni jest Stolica Apostolska, wydała także doroczny raport. Podkreśla w nim szerzenie się dezinformacji związanych z migrowaniem ludzi. Szczególną rolę w przywróceniu właściwej oceny zjawiska mają do odegrania media.

O tym, że na świecie dominuje bezsprzecznie fałszywy obraz migracji, świadczą najlepiej przytoczone w raporcie przykłady. Większość Włochów uważa, że migranci stanowią 25 proc. populacji w ich kraju. Tymczasem jest ich 7 proc. W opinii przeciętnego Amerykanina migranci stanowią 40 proc. mieszkańców USA, podczas gdy w rzeczywistości jest ich trzykrotnie mniej.

Przywykło się oceniać obecność migrantów negatywnie, obarczając ich odpowiedzialnością za narastające bezrobocie czy kryzys mieszkaniowy na świecie. Wokół zjawiska migracji narastają liczne nieporozumienia. By zagwarantować jego właściwą percepcję i położyć kres traktowaniu migracji jako kozła ofiarnego, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji domaga się dopuszczenia migrantów do debaty medialnej, w której praktycznie są na ogół nieobecni. Ciekawy projekt w tym względzie finansuje Unia Europejska, organizując regularne spotkania między dziennikarzami a migrantami na terenie Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy i Rumunii.

T. Węgrzyn, Genewa
All the contents on this site are copyrighted ©.