2011-12-04 16:11:25

Anioł Pański: papieska zachęta do prostoty życia i wewnętrznego nawrócenia


Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków. W drugą niedzielę Adwentu liturgia Kościoła wzywa nas: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego» (Mk 1, 3). Jak słuchacze św. Jana Chrzciciela, oczekując na przyjście Pana, uznajmy własny grzech, obudźmy w sobie pragnienie nawrócenia i otwierajmy serca na obecność Boga w naszym życiu. Niech wspiera nas Jego łaska i błogosławieństwo”.

O dwóch postaciach dziejów zbawienia, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu historycznego przyjścia Pana, mówił Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański. Zwrócił uwagę na Maryję, Matkę oczekującą przyjścia Emmanuela, Boga z nami, oraz na św. Jana Chrzciciela. Omawiając tę drugą postać Papież zwrócił uwagę na rys zewnętrzny i wewnętrzny prekursora Syna Bożego zachęcając, by stały się one adwentową inspiracją dla chrześcijan przygotowujących się do świąt.

„Począwszy od aspektu zewnętrznego, Jan jest przedstawiony jako postać bardzo ascetyczna: ubrany w skórę wielbłądzią, żywi się szarańczą i miodem leśnym, który znajduje na pustyni judzkiej – mówił Papież. – Sam Jezus przeciwstawia go tym, którzy zamieszkują w «pałacach królewskich» oraz «odziani są w miękkie szaty» (Mt 11, 8). Styl bycia Jana Chrzciciela powinien zachęcać wszystkich chrześcijan do wyboru prostego i skromnego stylu życia, zwłaszcza w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia, kiedy Pan – jak mówił św. Paweł – «będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić» (2 Kor 8, 9)”.

Benedykt XVI zauważył, że styl życia wybrany przez św. Jana Chrzciciela jest wezwaniem do wewnętrznego nawrócenia serca i przemiany życia: „Wołanie Jana to coś więcej niż wezwanie do prostego i surowego stylu życia. Apeluje on o wewnętrzną przemianę, począwszy od uznania i wyznania własnych grzechów. Kiedy przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, ważne jest, abyśmy weszli w siebie i dokonali szczerej weryfikacji naszego życia. Pozwólmy się oświecić promieniowi światła, które przychodzi z Betlejem, światłu Tego, który jest «Większy», a stał się małym, «Tego, który jest Mocniejszy», a stał się słabym”.

se/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.