2011-12-01 17:00:12

ĐC THÁNH CHA ĐỀ CAO VAI TRÒ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC TÁI TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG


VATICAN. Trong buổi tiến kiến Hội đồng Tòa Thánh về gia đình sáng ngày 1-12-2011, ĐTC Biển Đức 16 đặc biệt đề cao tầm quan trọng của gia đình trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng.

Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã kết thúc khóa họp toàn thể hôm 1-12-2011 sau 3 ngày tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Ennio Antonelli và với sự tham dự của hơn 100 người, trong đó có đoàn chủ tịch gồm 21 HY và 8 GM, 20 đôi vợ chồng thành viên do ĐTC bổ nhiệm và được chọn từ các nước, tiếp đến là gần 40 vị cố vấn, đa số là giáo dân, nhưng cũng có các GM, LM và tu sĩ. Ngoài ra có gần 10 viên chức của Hội đồng.
Khóa họp này trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm công bố Tông Huấn Familiaris consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về gia đình.

Trưa ngày 1-12-2011, toàn thể các tham dự viên khóa họp của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã được ĐTC tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, ngài nói:

”Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng phần lớn tùy thuộc Giáo Hội tại gia. Thời nay, giống như trong các thời đại quá khứ, sự lu mờ ý thức về Thiên chúa, sự phổ biến các ý thức hệ trái ngược với gia đình và sự suy thoái luân lý đạo đức về tính dục là những điều có liên hệ với nhau. Cũng như sự suy yếu cảm thức về Thiên Chúa và cuộc khủng hoảng gia đình có liên hệ với nhau như thế nào thì công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cũng là điều không thể tách rời khỏi gia đình Kitô. Thực vậy, gia đình là con đường của Giáo Hội vì gia đình là ”nơi con người gặp gỡ Chúa Kitô. Đôi vợ chồng ”không những nhận được tình yêu của Chúa Kitô, trở thành cộng đoàn được cứu độ, nhưng họ còn được kêu gọi thông truyền cho các anh chị em mình cùng tình yêu của Chúa Kitô, trở thành một cộng đoàn cứu độ.
ĐTC nói thêm rằng: ”Theo đường lối các vị tiền nhiệm, tôi cũng đã nhiều lần nhắn nhủ các đôi vợ chồng Công Giáo hãy truyền giảng Tin Mừng, qua cuộc sống chứng tá, cũng như qua việc tham gia các hoạt mới công bố. (SD 1-12-2011)
G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.