2011-11-29 17:15:14

Jesuiternas lantbruksskola i Zambia


(29.11.11) Trettio mil från huvudstaden Lusaka i Zambia leder jesuiterna en lantbruksskola som heter ”Kaisi Agricultural Training Centre” och som sedan decennier ägnar sig åt att förbättra levnadsförhållandena för bönderna genom forskning, utbildning och utvecklingen av lokala strategier för ett organiskt och hållbart jordbruk. När skolan grundades år 1974 började man med tvååriga kurser i konventionella jordbrukstekniker och övergick sedan år 1990 till att undervisa tekniker för ett hållbart och organiskt jordbruk.

Idag har man många slag av kurser och man lär ut odlingstekniker som inte kräver användningen av gödnings- och insektsmedel och behöver mindre vatten. Och fördelarna är uppenbara! Gödnings- och insektsmedel är förutom skadliga även dyra och en vanlig bonde har inte råd med dem. Dessutom håller vattnet i cisternerna på att ta slut.
Efter 35 år av försök och misstag har medlemmarna av ”Kaisi Agricultural Training Centre” blivit pionjärer i kunskaperna i hållbart jordbruk och i utvecklingen av medel som är enkla och inte så dyra, men effektiva för jordbruksodlingarna på liten skala. I kurserna deltar inte endast de lokala bönderna utan även jordbrukarna i grannländerna, såsom Malawi och Zimbabwe. Som språk använder man engelska och det lokala språket, men eftersom man talar sju språk i Zimbabwe är kurserna även ett integrationsmedel. Centrat, som bistår omkring 1.200 småbönder genom ett team på 20 personer som är specialiserade på olika områden, kan utföra sin verksamhet tack vare donationerna som dock blir allt mindre. Därför har man nyligen startat produktionsenheter och börjat med att uppföda boskap och sälja mjölken från den till ett mejeri.

All the contents on this site are copyrighted ©.