2011-11-19 18:21:19

Benedikto XVI susitikimai su Benino vaikais


Po susitikimų Uidoje su Benino kunigais, vienuoliais, klierikais ir pasauliečiais Šv. Tėvas sugrįžo į savo rezidenciją, kuri yra Apaštališkoje nunciatūroje, Kotonu mieste. Papietavęs ir pailsėjęs popiežius šeštadienio popiete paskyrė susitikimams su Kotonu vaikais. Benediktas XVI aplankė pal. Motinos Teresės Dievo meilės seserų kongregacijos „Taikos ir Džiaugsmo Fojė“. Šešios kongregacijos vienuolės namuose slaugo ir globoja keliasdešimt sergančių ir apleistų vaikų, pastoviai maitina daug kitų alkstančių vaikų; jų niekuomet netrūksta Benine, kuris yra laikomas šeštu skurdžiausiu pasaulio kraštu. Vaikai popiežiui padainavo, paskui kartu su juo meldėsi.

Iš „Taikos ir Džiaugsmo Fojė“ popiežius nuėjo į šv. Ritos parapijos bažnyčią, talpinančią 800 žmonių, kurioje įvyko susitikimas su parapijos vaikais.

Popiežius vaikams priminė, kad mus labai mylintis Jėzus yra kiekvienos pasaulio bažnyčios tabernakulyje. Jis pakvietė vaikus dažnai aplankyti Jėzų Eucharistijos Sakramente. Pirmosios Komunijos diena yra viena iš svarbiausių gyvenime, nes tą dieną pirmą kartą priimame Jėzų-Eucharistiją ir Jėzus apsigyvena mumyse. Šventasis Tėvas paragino vaikus nebijoti kalbėti kitiems apie Jėzų, nes jis yra turtas, kuriuo privalu dosniai dalintis.

Kas yra malda? Pasak Popie˛iaus, tai mūsų meilės išraiška mūsų Dievui Tėvui, kuria liudijamas troškimas sekti mūsų brolį Jėzų. Kaip Jėzus pasitraukė į nuošalią vietą maldai, taip ir mes priešais kryžių ar šventą paveikslą galime susikaupti, kalbėtis su Jėzumi, jo klausytis. Maldai tinka ir Evangelija. Skirdami truputį laiko Jėzui, leidžiame jam mus pripildyti savo meile, šviesa ir gyvenimu. Jis mus kviečia dalintis su kitais meile, kurią gauname maldoje, net ir su tais, kurie mūsų nemyli.

Brangūs vaikai, - sakė Popiežius, - Jėzus jus myli! Prašykite savo tėvų melstis už jus! Nebijokite! Dievas yra labai svarbus!

Popiežius pavedė vaikus Švč. Mergelei Marijai, kad ji juos išmokytų melstis ir per maldą vis labiau mylėti Jėzų. Taip pat paragino išmokti ir kalbėti Rožinio maldą.

Sukalbėjus visiems bendrai „Sveika, Marija“ maldą, Šventasis Tėvas kiekvienam vaikui įteikė ro˛ančių. (sk/kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.