2011-11-14 12:09:14

Palaimintasis kun. Karolis Lampert (1896-1944)


Sekmadienį Austrijos Dornbirno miete Dievo tarnas kankinys kun. Karolis Lampert buvo paskelbtas palaimintuoju. Popiežiaus vardu beatifikacijos liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

Karolis Lampert gimė 1896 m. sausio 9 d. žemdirbių šeimoje Goefis miestelyje, Austrijos vakaruose. Po teologijos studijų Briksene, 1918 m. gavo kunigystės šventimus ir buvo paskirtas Dornbirno Šv. Martino parapijos kapelionu, kur pasižymėjo ypatingu uolumu. 1930 m. su vietos vyskupo siuntimu išvyksta į Romą studijuoti kanonų teisės. Vos tik gavęs kanonų teisės daktaro laipsnį kun. Karolis Lampert buvo paskirtas organizuoti Insbruko bažnytinio tribunolo darbą.

1938 m. Austriją prijungus prie nacistinės Vokietijos, tarp kun. Karolio Lamperto, Insbruko-Feldkircho apaštalinės administracijos vikaro, ir regiono nacistinės administracijos kilo aštri konfrontacija. 1940 m. kun. Karolis buvo tris kartus suimtas ir įkalintas, o galiausiai išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą. Maždaug po metų praleistų koncentracijos stovykloje, kunigas buvo paleistas ir prievarta išsiustas į Meklenburgą, šiaurės Vokietijos regioną. Slaptosios tarnybos kunigą ir toliau sekė, kontroliavo korespondenciją. 1943 m. vasario 4 d. kun. Karolis Lampert ir dar 40 žmonių buvo suimti bei apkaltinti karinės informacijos viešinimu, priešų radijo laidų klausymusi. Du teismo procesai baigėsi tuo, kad kun. Karolis buvo pasmerktas mirčiai už šnipinėjimą. Prieš mirtį kun. Karolis rašė savo broliui, kad jau penkis mėnesiu kalėjime gyveno surakintas ir laukia mirties. Vienintelė kunigo paguoda buvo aukoti šv. Mišias, kiekvieną diena laiminti Švč. Sakramentu ir daug melstis.

1944 lapkričio 13 d. kun. Karoliui Lampertui ir dar dviems kitiems kunigams Herbetui Simoleitui bei Friedrichui Lorenzui buvo įvykdytas mirties nuosprendis nukertant galvas.

Kankinystė yra vienas didžiausių meilės Dievui aktų ir vienas iš kilniausių kelių į šventumą. Kaip buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais, lygiai taip pat ir šiandien Bažnyčia susijaudinusi nusilenkia kankiniui. Kaip Kristaus auka buvo žmonijos išganymo kaina, taip palaimintojo kun. Karolio Lamperto auka yra atnaujinto krikščioniško gyvenimo sėkla. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.