2011-11-11 12:11:57

דברי מועצת המנהיגים הדתיים בישראל בפני האפיפיור  10.11.2011


ביום חמישי נפגש האפיפיור עם משלחת מנהיגים דתיים מישראל. בין חברי המשלחת נמנו הרב הראשי לישראל יונה מצגר, הפטריארך הלטיני של ירושלים פואד טוואל, ראש העדה האיסלמית האימאם מוחמד קיוואן והמנהיג הדרוזי, השייח' מוואפק טריף. להלן חלק מדבריהם בפני האפיפיור:

 

בהזדמנות זו, בפגישה עם הוד קדושתו האפיפיור בנדיקטוס ה-16, ביום זה העשירי בנובמבר 2011, אנו המנהיגים הדתיים במדינת ישראל מאשרים ומחזקים את אמונתנו בבורא העולם המכוון את עולמו בטובו ובחמלתו האוהבים ואשר קורא לנו, בני האדם, לחיות יחדיו בשלום ובכבוד.

 

מועצת המנהיגים הדתיים בישראל מביעה הכרת תודה להוד קדושתו על פגישה מיוחדת זו ומעריכה את פועלו בקירוב לבבות ובקידום השלום ברחבי העולם.

 

בראש ובראשונה, אנו מחזקים ומאשרים את מחוייבותינו לקדושת חיי האדם ודוחים כל מעשי אלימות, בייחוד כאשר הם נעשים בשם הדת, תופעה המהווה חילול הקודש.

 

על מנת לשמור על שלום וכבוד הדדי בין הדתות השונות שבמדינתנו, עלינו לחנך את ילדינו וקהילותינו בהתאם ולמנוע כל פגיעה ברגשותיהם או באמונותיהם של אחרים.

 

ירשנו את המקומות הקדושים מאבותינו, ונדרש מאיתנו לשמר את קדושתם הדתית וחשיבותם התרבותית. אנו עושים זאת גם בשם החוק הישראלי בדבר השמירה על המקומות הקדושים. יש להגן על אחידותם ומאפייניהם המיוחדים של המקומות הקדושים מכל מעשה אלימות וחילול הקודש. זוהי חובת המנהיגים הדתיים לחזק גישה זו ולקרוא לקהילותיהם להבטיח כי המקומות הקדושים של הקהילות הדתיות האחרות לא ייפגעו.

 

בהתאם לדברים שלעיל, ותוך שמירה על המצוות והאיסורים של כל דת, יש לאפשר חופש גישה של מאמינים למקומות הקדושים להם, ועל הרשויות האזרחיות המוסמכות להבטיח זאת.

 

מורשתינו הדתית מלמדת אותנו כי השלום, עשיית הצדק והיושרה הינם מצוות הקדוש ברוך הוא. לנו, כמנהיגים דתיים, ישנו תפקיד מיוחד בכך שעלינו להיות קשובים לקריאותיהם של החלשים שבקרבנו ולפעול יחדיו למען חברה צודקת והגונה יותר.

 

אנו מחזקים ומאשרים את מחוייבותינו לעשות ככל שבכוחנו לבצע משימה חשובה זו, במיוחד בארץ הקודש היקרה לכולנו.

 

בנושאינו תפילותינו השמיימה, אנו מודים לבורא עולם על כך שאיפשר לנו להיפגש ביום זה לעמול יחדיו על מנת להביא ברכה לכל.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.