2011-10-31 14:06:06

Бенедикт ХVІ: Преподаването на религия в училищата е важна необходимост за цялостното развитие на личността


Истинската светска държава не трябва да смята религията като „обикновено индивидуално чувство”, изолирано в „частната сфера”, а като реалност на която „трябва да бъде признато присъствието в общественото пространство”. Това заяви Папата на аудиенцията за приемането на акредитивните писма на новия бразилски посланик към Светия Престол, Алмир Франко де Са Барбура. Акцентите в папското слово бяха поставени върху „здравата светска държава” и конкретно за преподаването на религия в училищата.

Една държава, посочи Папата, „трябва да гарантира на всяко религиозно вероизповедание възможността за свободно упражняване на култа, както и реализацията на културни, образователни и хуманитарни инициативи, винаги в хармония с моралния ред”. Въпреки това, поясни Бенедикт ХVІ, приносът на Църквата „не се ограничава с конкретни хуманитарни и помощни инициативи, а има за цел „нарастване етиката в обществото и откритост към трансцедентното, придружени от многобройни прояви.

Бенедикт ХVІ припомни плодотворния принос на Църквата в историята на страната и особено за „формиране на бразилския дух, характеризиращ се с благородство, работливост и внимание към ценностите на семейството и защитата на живота във всичките му фази”. В този контекст се помества и подписания през 2008 г. договор между Светия Престол и Бразилия, който за Папата „не е източник на привилегии за Църквата”, а гарантира развитието на църковната общност и нейния потенциал за благото на всеки човек и цялото общество”.

Особено място в това сътрудничество между Държава и Църква заема възпитанието за което Църквата допринася чрез многобройните си институции, каза Папата, които се радват на престижа и признанието на цялото общество. Същевременно подчерта, че „възпитанието не може да бъде свеждано само до предаването на понятия, а трябва да обхваща всички аспекти на човешката личност и особено чувството към трансцедентното”. Оттук и констатацията на Папата, че „трябва да бъде потвърдено важното значение на преподаването на религия в държавните училища”.

„Не става въпрос да се наложи определено религиозно кредо, а за признаването на религията като необходима ценност за цялостното формиране на личността”, поясни Бенедикт ХVІ. Затова, предупреди Папата, „преподаването на религия не може да бъде сведено до обща социология на религията, тъй като не съществува обща религия, която да не принадлежи към някое вероизповедание”. „Преподаването на религия не засяга светския характер на Държавата”, допълни Светия Отец, а „гарантира правото на родителите да избират възпитанието на своите деца”, което е принос към общото благо.

Накрая Папата подчерта, че в областта на социалната справедливост бразилското правителство може да разчита на Църквата за „изкореняването на глада и мизерията”. Църквата винаги е готова да служи на нуждаещите се, завърши Папата, помагайки им да се освободят от условията на крайната бедност и емаргинацията в обществото.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.