2011-10-31 12:40:26

Դաշնակցային Գերմանիոյ Մայրուղիներու Ճամբորդներուն Յատկացուած Հանգիստի Վայրերու Մէջ Կը Զետեղուին Մատուռներ Ու Աղօթավայրեր ։


Վարորդները յաճախ կը գտնեն մատուռներ ու սրբավայրեր մայրուղիներու Հանգիստի վայրերուն մէջ։ Այդ հոգեւոր կառոյցները, շինուած՝ անհատներու նախաձեռնութեամբ ու ծախսով, ճամբորդին կ'ընծայեն խաղաղութիւն ու ինքնամփոփում, անվերջ երթեւեկի ժխորէն։Յայտնենք որ մայրուղիի առաջին եկեղեցին, նուիրուած վարորդներու պաշտպան Տիարամօր, կառուցուած է 1958ին։ Աղօթքի եւ ամփոփումի համար գոյութիւն ունեցող այս վայրերը այցելողներուն թիւը կը հասնի տարեկան աւելի քան մէկ միլիոնի։
All the contents on this site are copyrighted ©.