2011-10-29 14:56:33

Бенедикт ХVІ към епископите на Ангола и Сао Томе: Евангелието е първият фактор за развитието


„Първият и специфичен принос на Църквата към народите на Африка е провъзгласяването на Евангелието и Христос. Поради това, нека полагаме усилия за възвестяването на Евангелието на африканските народи, за да може живота в Христос да бъде първият и основен фактор за развитие”. „Не става въпрос за възвестяването на едно утешително слово, по-скоро за едно силно слово, призоваващо към обръщане, което прави възможна срещата с Господ” Това бе основният акцент в словото на Бенедикт ХVІ към членовете на епископската конференция на Ангола и Сао Томе, които прие тази сутрин на аудиенция във Ватикана. В словото си Папата припомни с радост апостолическата визита в Ангола през март 2009 и предстоящата визита в Бенин, предвидена от 18 до 20 ноември, по време на която ще връчи на Божия Народ апостолическото Насърение, плод на втория специален Синод за Африка.

“Na esperança de ‘fazer brilhar’”…
С надеждата да „поставим във все по-голяма светлина радостта и обновения ентусиазъм от срещата с Исус” (Motu proprio Porta fidei), Папата припомни, че причината за обявяването на Годината на Вярата, е „за да може цялата Църква да представи на всички едно по-красиво и достоверно лице, отражение на Христовия лик”. Християните – подчерта Бенедикт ХVІ – дишат духа на тяхното време и търпят натиска на нравите на обществото в което живеят. В този всекидневен живот три са основните препятствия, които срещат по пътя си много християни в Ангола и Сао Томе:

“O primeiro é o chamado ‘amigamento’, que”…
Първата пречка е връзката между един мъж и една жена базирана на съжителството, а не основана върху брака, което противоречи на Божия промисъл за човешкото семейство. Ограниченият брой на католически бракосъчетания в общността на Ангола и Сао Томе – прибави Папата – е знак за „една ипотека”, която тежи на семейството, „незаменим фактор за стабилността на обществото”. Затова, трябва да се помогне на двойките да придобият необходимата човешка и духовна зрялост, за да откликнат отговорно на тяхната мисия на християнски съпрузи и родители”.

“Um segundo escolho na vossa obra de evangelização”…
Второто препятствие във вашата евангелизаторска дейност – припомни Светият Отец – се отнася до едно пронизително разделение: „сърцето на кръстените – поясни Папата – все още е разделено между християнството и традиционните африкански религии”. Прибягването до практики несъвместими със следването на Христос води до драматичните последствия, като социалното отхвърляне, но също и убийството на деца и възрастни, „осъдени от фалшивите повели на магьосничеството”. Папата припомни, че „човешкия живот във всичките си фази е свещен” и призова епископите на двете африкански държави да продължат да издигат гласа си в полза на жертвите от тези практики.

"Por último, queria referir os resquícios de tribalismo étnico"…
Като трето препятствие Папата посочи „остатъците от етническата принадлежност на племената”, което води до затвореност на общността и не приемането на хората, идващи от други региони на страната. В Църквата, като едно ново семейство от всички онези, които вярват в Христос (Марк 3, 31-35), няма място за какъвто и да е вид разделение.. Ако искаме да сме предани на Божият промисъл и да отговорим на дълбоките очаквания на света, то тогава „Църквата трябва да се превърне в дом и училище на общение: това е голямото предизвикателство пред което сме изправени”, подчерта Папата, припомняйки думите на Йоан Павел ІІ в неговото апостолическо Писмо „Nuovo millenio innuente”. Братските взаимоотношения на вярващите, които споделят Тялото и Кръвта на Христос в Евхаристията – завърши Папата – е най-силната връзка „на нашите семейства тук на земята и вашите племена”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.