2011-10-29 13:00:44

Европейските епископи към ЕС: единство и солидарност за преодоляване на кризата


Eвропейските страни трябва да се въздържат от взаимни обвинения за настоящата икономическа и финансова криза. Те трябва да поемат заедно отговорността за нейното разрешаване. Това в синтез е призива отправен от Комисията на епископатите на Европейския Съюз (Comece) към Европейският Съюз, в края на есенната пленарна Асамблея, която се проведе в Брюксел от 26 до 28 октомври. Посветена на „Финансовата криза и бъдещето на европейската интеграция”, срещата припомни апелът отправен от епископите към европейските лидери да приложат една дълготрайна политическа перспектива за излизането от кризата. „Основните причини за кризата – се чете във заключителното комюнике на епископската Асамблея – са структурни, вкоренени предимно краткосрочните политики и политически решения, които често са мотивирани от изборния контекст”. Това от своя страна включва, че „подобни решения често отразяват индивидуални поведения на финансов консумизъм”. Пред тази ситуация, Comece призовава Европа „да не прилага на практика културата на вината, която не води до никъде”, и да „остане единна и солидарна”, защото „не е необходимо кризата да означава само упадък, а може да бъде също възможност за обновление”. Европейските епископи изразяват задоволство от постигнатото споразумение на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната от 26 октомври, което предвижда увеличаването на средствата на спасителният фонд за еврозоната, разширен до 1 трилион евро и новия план за спасяване на Гърция, благодарение на банките приели опростяването с 50% на държавния дълг на страната. Въпреки това, Comece посочва, че това техническо и краткосрочно решение „не е достатъчно”, защото е необходимо „да се развие едно дългосрочно виждане за европейските институции и социално-икономическия модел, който те предлагат”. По-специално епископите подчертават, че „трябва да се обърне повече внимание на интересите на по-младите поколения, които има опасност да се превърнат в основите жертви от кризата”. Освен това епископите са убедени, че „църквата може да бъде сплотяваща и носеща надежда сила в лоното на европейските общности, заплашени от популизъм и разделения”. „Основните корени на настоящата криза – посочват епископита – са морални и духовни. Релативизмът променя смисъла на личната и колективна отговорност, така както и смисъла за общото благо в дългосрочна перспектива”. От друга страна „Църквата помага на най-слабите в обществото, именно чрез онези социални служби, насърчаващи човешкото достойнство и общото благо срещу индивидуалистичните тенденции”. Накрая Comece оповести, че през януари 2012 ще публикува документ посветен на „Солидарната и отговорна европейска общност”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.