2011-10-27 14:37:10

Асизи 2011. Арихиепископ Роуън Уилямс: дълготрайният мир започва от любвота към ближния


„Предизвикателствата на нашето време са такива, че нито една религиозна група може да претендира, че притежава необходимите практически ресурси за тяхното преодоляване”. Изхождайки от този факт в словото си към религиозните лидери в Асизи, архиепископът на Кентърбъри и примас на Англиканската църква, Роуън Уилямс, отправи апел за съвместно сътрудничество между религиите. „Ние сме тук – посочи архиепископът – за да потвърдим минималния общ знаменател на това в което вярваме и за да издигнем гласа от дълбините на нашите традиции, в тяхната уникалност, така че човешкото семейство да осъзнае, колко много мъдрост трябва да се извлече в борбата срещу лудостта на един свят, все още измъчван от страха и съмненията. Един свят все още „влюбен” в идеята за една сигурност, базирана на защитната враждебност, все още способен да толерира или пренебрегва огромните загуби на човешки живот сред най-бедните, причинени от войните или болестите”. „Корена на всички тези неуспехи на духа се намира в неспособността да разпознаем другите като личности, които споделят с нас една и съща природа, едно и също човешко достойнство. Дълготрайният мир – завърши примасът на Англиканската църква – започва там където ние виждаме нашия ближен, като нас самите и когато осъзнаем защо и как трябва да обичаме ближния като нас самите”.

svt/ SirAll the contents on this site are copyrighted ©.