2011-10-26 13:22:50

Մարդու Իրաւունքները Պաշտպանողներու Կեանքը Միշտ Աւելի Վտանգի Կ՛ենթարկուի։


Բոլոր անոնք որոնք պայքար կը մղեն մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան ի խնդիր իրենց կեանքը վտանգի կ՛ենթարկեն, ըստ ՄԱԿի 2011ի տեղեկագրին։ Ուստի հարկաւորութիւնը կայ միշտ աւելի պաշտպանութիւն ապահովելու անոնց, կը կարդանք ՄԱԿի Դիտարանի 2011ի տեղեկագիրին մէջ, հրապարակուած 24 հոկտեմբերին ՄԱԿի Նիւ Եորքի կեդրոնէն։ Տեղեկագիրը մանրամասնութեամբ կը խօսի մարդու իրաւունքները պաշտպանողներու կեանքին մասին, որոնք կը գործեն աւելի քան 70 երկիրներուն մէջ։ Անոնք յաճախ հարստահարուած են տեղական վարչաձեւերու կողմէ։ Ներկայ տեղեկագիրը կ'ընդգծէ հարկաւորութիւնը պաշտպանութիւն ապահովելու '' Հանրավարութեան եւ Մարդու իրաւունքի ի խնդիր գործողներուն''։
All the contents on this site are copyrighted ©.