2011-10-25 13:54:05

Бенедикт ХVІ за Световния ден на мигрантите и бежанците: миграционният феномен е повод за засилване на евангелизацията


„Миграции и нова евангелизация” е темата на посланието на Папата за Световния ден на мигрантите и бежанците, който се отбелязва на 15 януари 2012. Посланието бе представено във Ватиканския пресцентър от архиепископ Антонио Мария Велио, председател на Папския съвет за пастирска дейност сред мигрантите.

В миналогодишното си послание Папата пише, че „съвремието е белязано от опити да бъде заличен Бог”, а в настоящето продължава тази линия, като подчертава „спешната нужда от евангелизаторска дейност”, която трябва да бъде извършвана с „нова сила, събуждайки във всеки един от нас ентусиазъм и смелост”, за да бъдем истински евангелизатори. Ето защо, пише Папата, „настоящия миграционен феномен е подходящ повод за евангелизация в съвременния свят”.

В посланието Папата настоява за повече внимание към ония емигранти, които „въпреки че познават Христос са насочвани към загуба на смисъла на вярата”. Именно те се нуждаят от „нови пастирски стратегии”, за да приемат „винаги живото Божие Слово”. Същото внимание трябва да се прояви и към мъже и жени във всяко кътче на земята и особено в страни с древна християнска традиция, за да могат „да срещнат и познаят Исус Христос”.

Към бежанците, „принудени да избягат поради преследвания, насилия или с опасност за живота”, Папата приканва към „разбиране”, преодолявайки „страха” и избягвайки „дискриминациите”. От своя страна пастирски деятели, свещеници, богопосветени и миряни трябва да имат „решителна роля” и търсят „пътища за братско споделяне и известяване на Благата Вест”.

Освен това, допълва Папата, локалните Църкви, както в родните места на бежанците, така и приемащите ги, „трябва да засилят сътрудничеството по между си в полза на пристигащите и заминаващите бежанци”.

Папата се обръща и към локалните християнски общности, които трябва да имат „особена грижа към мигрантите-работници и техните семейства, като бъдат прилагани нови икономически и социални политики”.

Медиите, пише Папата, също са призвани към „коректно, обективно и почтено отразяване на ситуацията в която се намират емигрантите, „принудени да оставят своята родина и желаят да започнат нов живот”.

В посланието Бенедикт ХVІ обръща внимание и на многобройните чуждестранни студенти, имащи „проблеми с адаптирането, бюрокрацията и срещат трудности при търсене на жилище или структури за прием”. В тази област, посочва Папата, „Университетите с християнска насоченост могат да дадат съществен принос в академичната област, за социалния, човешкия и културния прогрес, както и да насърчават диалога между културите, като дадат стойност на приноса, който чуждестранните студенти могат да дадат”.

Накрая Папата призовава „Дева Мария Спътница да дари с надежда ония, които се движат по пътищата на света”.

dg/ rv

All the contents on this site are copyrighted ©.