2011-10-24 15:01:44

Бенедикт ХVІ благодари на членовете на Фондация Йоан Павел ІІ за усилията им в съхранението на духовното наследство на Папа Войтила


Около 300 членове и приятели на Фондацията Йоан Павел ІІ, придружени от полските кардинали Станислав Дживиш и Станислав Рилко, изпълниха тази сутрин Клементинската зала във Ватикана, където бяха приети на аудиенция от Бенедикт ХVІ. Срещата бе по повод закриването на честванията за 30 години от създаването на фондацията, учредена от Карол Войтила с цел да предложи материална подкрепа и инициативи от религиозно, културно, пасторално и милосърдно естество, свързани с неговия понтификат.

В словото си към присъстващите Бенедикт ХVІ изрази своята благодарност за многобройните плодове събрани през тези 30 години от дейността по целия свят на Фондацията и насърчи всички да постоянствот в усилията за съхранение и развитие на безценното духовно богатство на Йоан Павел ІІ. Папата припомни историческото начало на Фондацията, основана от Карол Войтила на 16 октомври 1981, по молба на негови съграждани намиращи се в Полша или извън нея. Също така и статута на Фондацията, която „се стреми да съхрани и развие това духовно наследство, предавайки го на бъдещите поколения със съзнанието за величието на дара от делото и личността на полският Папа, за Църквата, неговата родна държава и света".

“I myself can experience the efficacy of these efforts….”
„Лично аз – посочи Папата – изпитвам резултатността на тези усилия, когато получавам любовта и духовната подкрепа на толкова много хора по света, които ме приемат с обич като Свети Петров приемник, призван от Господ да ги утвърди във вярата”. Бенедикт ХVІ изтъкна важната роля на приятелите на Фондацията във всички континенти и хилядите дарители, които я подкрепят финансово и духовно. Освен това Папата припомни дейността на Центъра по документация "Йоан Павел ІІ" в Рим, който в сътрудничество с приюта "Свети Станислав предоставя практическа и духовна грижа за поклонниците”. Светият Отец не забрави и дейността на Фондацията за формирането на клира и миряните, по-специално в страните от Източна и Централна Европа:

“I hope that this work will continue, develop and bear abundant fruits…..”
„Надявам се – пожела накрая Папата – тази дейност да продължи да се развива, за да дарява все така изобилен плод”:

“They do not limit themselves to a sentimental memory of the past….”
„Дейността на Фондацията не се изчерва с емоционалната памет свързана с миналото, защото нейните членове и приятели разпознават съвременните нужди и гледат към бъдещето с вяра, като полагат усилия солидарността и братската обич да проникнат дълбоко в света".

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.