2011-10-22 15:10:18

Бенедикт ХVІ за Световния ден на мисиите 23 октомври: евангелизацията е най-главна задача на Църквата в секуларизирания свят


Църквата не трябва да се затваря сама в себе си, а да известява Евангелието на всички народи: това е призива на Бенедикт ХVІ в посланието за Световния мисионерски ден, който Църквата отбелязва на 23 октомври. Папата подчертава, че евангелизацията е най-главното измерение на Църквата, което в съвременния секуларизиръм контекст се превръща в още по-спешна задача, тъй като много хора живеят сякаш Бог не съществува. Мисията, допълва Папата, винаги трябва да бъде придружавана от солидарност към най-нуждаещите се.

„Евангелието не е изключително благо за онзи, който го получава, а дар, който трябва да бъде споделен и една добра новина, която трябва да бъде предадена”, пише Папата в посланието. Всеки кръстен има призванието да разгласява Благата Вест на всички. Нещо повече, допълва Светия Отец, „тя е най-ценното служение на Църквата към човечеството и на всеки отделен човек, търсещ най-дълбок смисъл за своето съществувание”. Задачата на евангелизацията не е изгубила своята актуалност”, отбелязва Бендикт ХVІ. „Не можем да бъдем спокойно с мисълта, че след две хиляди години, все още има народи, които не познават Христос и Неговото послание за Спасение”.

В посланието Папата отбелязва, че „нараства броя на ония, които въпреки че са получили евангелското известие са го забравили и изоставили”, като с това не се идентифицират с Църквата. В много сфери, допълва Папата, „дори в традиционно християнските общества, те са неподатливи на словото на вярата”. До голяма степен това се дължи на „господстващия релативизъм”, който е причина за „промяна на мисленето и стила на живот, които изключват Евангелското послание, сякаш Бог не съществува”. Този начин на мислене издига „търсенето на благосъстояние, лесна печалба, кариерата и успеха, като цел в живота, дори за сметка на моралните ценности”, констатира Бенедикт ХVІ. Оттук и необходимостта всички вярващи християни да отговорят на своето мисионерско призвание и дадат своя „отговор за живота на Църквата”. Затова, изтъква Папата, евангелизацията е съществена за Църквата и не може да бъде смятана за „една от многото пастирски дейности”.

Папата припомня, че мисията включва и „особено внимание на солидарността”: „евангелизацията не може да пренебрегва насърчаването на личността, справедливостта, освобождението от всяка форма на подтисничество, зачитайки автономността на политическата сфера”. „Липсата на интерес към актуалните проблеми на човечеството – подчертава Папата – означава да се забрави урока от Евангелието за любовта към страдащия и нуждаещ се ближен”. Папското послание завършва с пожеланието честването на Световния мисионерски ден „да оживотвори желанието и радостта на всеки християнин да разгласява Христос на всички”.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.