2011-10-21 16:05:51

Бенедикт ХVІ прие новия посланик на Холандия към Светия Престол


„Светият Престол не е политическа или икономическа сила”, а „обезоръжаваща сила от принципи, чийто извор е вярата в Христос”, откъдето идва и влиятелността на Църквата. Това потвърди Папата в словото си към новия холандски посланик към Светия Престол, Йозеф Ветерингс, когото прие на аудиенция по приемане на акредитивните писма. Освободена от сметки, свързани с изборен консенсус или от зависимостта на парите в отношенията между бедни и богати държави, подчерта Папата, Църквата е влиятелна сила и извършва своята мисия в света подкрепена от крилете на Евангелието и християнските ценности.

“Its contribution to international diplomacy…
Приносът на Светия Престол в международната дипломация се състои в насърчаването на онези етически принципи, които трябва да подкрепят социалния и политически ред и да привличат вниманието към нуждата от намеса при нарушаването на тези принципи, каза Папата . Затова, дипломатическия диалог на Светия Престол не е нито конфесионален, нито продиктуван от прагматически мотиви, а положен на базата на всеобщо приложими принципи, толкова действителни, колкото физическите елементи в природната среда”.

Гласът на Църквата и особено на Светия Престол, допълни Светия Отец, е силния глас на нямащите глас, защото са беззащитни, бедни, болни, възрастни, малцинство или просто защото още не са родени. „Църквата се стреми винаги да насърчава естествената справедливост, което е нейно право и дълг”.

“While recognizing with humility…
„Въпреки смиреното признание ,че някои от нейните членове не са на висотата на моралните норми, които предлага – подчерта Папата - Църквата продължава да призовава всички хора, включително и нейните членове, да се стремят винаги към онова, което е в съгласие със справедливостта и разума и да се противопоставят на всичко което е тяхна противоположност”.

Папата подчерта думите на новия холандски посланик, който в словото си преди това изтъкна необходимостта от насърчаване на глобалния мир, посредством решаване на конфликтите и противопоставяне на разпространението на оръжие за масово унищожаване. Заедно с това и акцентът на холандския посланик за „нуждата от защита на човешкото достойнство”. В този контекст Бенедикт ХVІ засегна деликатната тема за злоупотребата с дрога и проституцията, срещу които холандското правителство предприема мерки, отбелязвайки, че „свободата на индивидуалния избор”, която винаги е подкрепяна в Холандия, трябва да бъде балансирана от съзнаването, че този избор не трябва да „вреди на самите индивиди или на други” в името на „благото на цялото общество”.

В словото си Папата изтъкна и намеренията на холандското правителство да насърчава религиозната свобода:

“As you know, is a matter…
„Както е известно, това е въпрос от особена важност за Светия Престол в настоящия момент. Религиозната свобода е заплашена не само от законови ограничения в някои страни на света, а от едно антирелигиозно мислене в самите общества, дори в онези в които свободата на религията е защитена от правото”. Оттук и пожеланието на Папата „холандското правителство да бди свободата на религията и свободата на вероизповеданието да бъдат защитавани и насърчавани, както в страната така и в чужбина”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.