2011-10-20 16:51:01

Christifideles laici - нова ера в сдружаването на миряните


Christifideles laici пророчески предусеща настъпването на нова ера в сдружаването на верните миряни - събитие с изключително значение за бъдещето на Църквата и сигурен знак на надежда! Йоан Павел II пише: „В последно време феноменът „сдружение между миряните” придоби ново измерение, отличаващо се с пъстрота и жизненост...Наред с традиционните сдружения и взаимствани от тях, се родиха нови движения и общности със специфичен характер и цели – огромно е богатството и разнообразието на даровете, с които Св. Дух подхранва църковната действителност, както е голяма и инициативността, великодушието и щедростта на нашите миряни”. Не е само това. Удовлетворявайки молбата на Синодалните Отци, папа Войтила, чрез апосолическото насърчение, предостави на Пастирите точни критерии за определяне автентичността на харизмите, извиращи от тази нова църковна реалност.

Разцветът на църковните движения е един от най-ценните плодове на новата Петдесятница, казва Йоан Павел II за когото Вторият Ватикански Събор е своевременна реакция на Светия Дух срещу безпрецедентните нападки, които отправи света към евангелизаторската мисия на Църквата. По време на паметната среща с църковните движения на площад Св. Петър на 30 май 1998 г, той каза: „Усеща се спешна нужда от силно известие, от солидна и задълбочена християнска подготовка, Нужни са зрели християнски личности, осъзнали своята кръщелна идентичност, звание и мисия в Църквата и света! Нужни са живи християнски общности! И ето, движенията и новите църковни общности са своевременната намеса на Светия Дух в отговор на драматичните събития в края на хилядолетието. Вие сте този провиденчески отговор”.

Това убеждение е потвърдено и доразвито блестящо от неговия приемник – папа Бенедикт XVI, който подчертава: „След Събора, Светия дух ни дари „движенията”...в които възрастни и млади хора експериментират живот, отдаден на вярата, различен от този, който им предлага днешния свят.” Значими са думите на папа Ратцингер, отправени на заключителната му среща с църковните движения и нови общности на 3 юни 2006 г: „Скъпи приятели, ще ви помоля да бъдете още по-големи, много по-големи сътрудници в универсалното апостолическо служение на Папата, отваряйки вратите за Христос”.

Christifideles laici помества важни аргументи за ролята на жената в Църквата и обществото. Папата започва с фундаменталното твърдение: „Условието, за да се осигури нужното присъствие на жената в Църквата и обществото, е да се подходи твърдо и прецизно при определяне антропологичната същност на мъжа и жената, за да се разкрие женската идентичност при взаимоотношенията и връзките й с отсрещния пол – многообразни, често разнопосочни и същевременно взаимно допълващи се”. И завършва с убеждението, че: „Е наложително да се премине от теоретично признаване на активното и отговорно присъствие на жената в Църквата към неговото практическо реализиране”.
All the contents on this site are copyrighted ©.