2011-10-20 12:29:42

Պենետիկտոս ԺԶ Քահանայապետի Պատգամը Ատվենիադ` Բարեսիրական Մարմնին Հիմնարկութեան 50-րդ Տարեդարձին Առթիւ։


Իր ուղղած պատգամին մէջ Ատվենիադի նախագահ Գերապայծառ ֆրանց Ժոզէֆ Օվերբեքին, Նորին Սրբութիւնը իր երախտագիտութիւնը ու գնահատանքը կը յայտնէ Լատինամերիկայի եկեղեցւոյ կարօտեալ զաւակներուն բերած նպաստին համար։ Նշենք որ Ատվենիադ բարեսեիրական մարմինը նախաձեռնութիւնն է Գերմանիոյ եպիսկոպոսներուն։ Անիկա Հիմնուեցաւ 1961-ի Յիսնակացին, երբ գերմանացի եպիսկոպոսները որոշած էին Ծնունդի դրամահաւաքը վերապահել Լատին Ամերիկայի թեմերու հովուական գործերուն ի նպաստ։
All the contents on this site are copyrighted ©.