2011-10-19 13:17:23

Новите евангелизатори


RealAudioMP3 „Да си евангелизатор не е привилегия, а постоянно усилие, което е плод на вярата”. С тези думи Бенедикт ХVІ се обърна към участниците в първата международна среща за новата евангелизация на тема „Новите евангелизатори за Новата евангелизация – Словото Божие расте и се разпространява”, която се проведе на 15 октомври във Ватикана. Папата подчерта необходимостта да се приеме смело призива на Христос "да Го срещнем и да станем негови ученици по света", за да предадем на всички радостта на вярата, дори и сред безразличието, неразбирането и гоненията.

В словото си Папата направи своебразен "потртет на новите еванеглизатори": да бъдат знаци на надежда и с радост да свидетелстват Словото Божие, което отеква във всеки момент на историята, но и което може да се превърне в житно зрънце, което умира, за да даде живот на житния клас. Бенедикт ХVІ призова новите евангелизатори да преобразят света, да го събудят от съня на безразличието, без да се обезкуражават пред трудностите. Както по времето на първата християнска общност, възвестяването на Благата Вест среща затвореност и е отхвърлена, но въпреки това продължава да расте и се разпространява. Три са причините за това. Първата, защото нейното възвестяване не зависи от нашата дейност, а от Бог, който крие своето могъщество под знаците на слабостта. Втората, защото все още семето на Словото, пада на добра земя, която дава плод.

„Третата причина е, че гласът на Евангелието достигна наистина до краищата на света. И въпреки безразличието, неразбирането и гоненията и днес мнозина продължават смело да разтварят сърцата и разума за приемането на Христовия призив да Го срещнат и станат Неговия ученици”.

Ако от една страна всичко това дава утеха и надежда, защото е доказателство за непрестанния мисионерски порив, вдъхновяващ Църквата, каза Папата, от друга трябва да изпълни всички с едно обновено чувства на отговорност за разпространението на Евангелието. Затова бе учреден Папския Съвет за насърчаване на новата евангелизация, припомни Бенедикт ХVІ:

„Папският съвет за насърчаване на новата евангелизация е призван да предостави специална помощ на Църквата, преди всичко в държавите с древна християнска традиция, които изглежда сякаш са станали безразлични, дори враждебни към Словото Божие. Съвременният свят се нуждае от хора, които да възвестяват и свидетелстват, че Христос ни показва пътя към истинското щастие, защото самият Той е пътя на живота”.

Затова нека насочим погледа си към Исус, подчерта Папата, за да изпълним това задължение. Първото условие обаче е Словото на възвестяването да се базира на пряката и интензивна връзка с Бог:

„Съвременният свят се нуждае от хора, които говорят „на” Бог, за да могат да говорят „за” Бог. Трябва също винаги да помним, че Исус не изкупи света с красиви слова или блестящи средства, а чрез Своето страдание и смърт. Законът за житното зрънце, което умира в земята е валиден и днес. Не може да дадем живот на другите, без да дадем нашия живот”.

Бенедикт ХVІ насърчи присъстващите да се открият за действието на Светия Дух и отговорят на призива на Исус да бъдат Негови ученици със същата вяра на пророк Исайя, който казва: „Ето Господи, прати мен!”.

„Бъдете знак на надеждата, гледайте към бъдещето с доверие към Господ Исус, който победи смъртта и ни дари вечния живот. Предавайте на всички радостта на вярата и ентусиазма, че сме вдъхновявани от Светия Дух, който прави нови всички неща!”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.