2011-10-17 14:05:22

Бенедикт ХVІ към ФАО: справедливо разпределяне на благата в борбата срещу глада


Драмата в Африканския рог и голямата разлика между гладуващите и разполагащите с големи ресурси е основния акцент в посланието на Бенедикт ХVІ до директорът на ФАО, Жак Диуф, по повод 30-тия Световен ден за прехраната, който бе отбелязан на 16 октомври. Папското послание бе връчено днес от монс. Луиджи Травалино на церемония в Рим, където се намира главното седалище на световната организация.

„Освобождаването от робството на глада е първата конкретна проява на правото на живот, което въпреки тържественото му провъзгласяване, много често остава далеч от ефективното прилагане”, пише Папата в посланието. Бенедикт ХVІ припомня, че „достъпът до храна все повече е обусловено от увеличаването на цените и климатичните промени. Същевременно, продължава изоставянето на земеделски райони, придружено от цялостното намаляване на земеделска продукция, а оттам и на хранителните продукти”. Към всичко това се прибавят и „спекулативните действия”. „Въпреки глобалното измерение в което живеем – посочва Папата – очевидни са знаците за дълбокото разделение между нямащите ежедневна прехрана и разполагащите с огромни ресурси, които често ги използват за нехранителни цели и дори ги унищожават. Това потвърждава, че глобализацията ни, че се чувстваме по-близки, но не сме братя”. Оттук и призива на Бенедикт ХVІ за „повече хуманност, солидарност и справедливост”.

В посланието Папата настоява за незабавна помощ към умиращите от глад и бягащите от неплодородните земи, но заедно с това призовава „международната дейност да не бъде свеждана само до спешна хуманитарна намеса”. „Всеки човек, днес, а не утре, трябва да има достъп до необходимите хранителни ресурси”, подчертава Папата . От друга страна „земеделският сектор да разполага с достатъчни инвестиции и ресурси, за да осигури стабилността на продукцията, а оттам и на пазара”.

Бенедикт ХVІ посочва и необходимостта от „по-голяма отговорност” и промяна в стила на живот, придружен от „умереност в поведението и консумацията, което ще допринесе за благото на бъдещите поколения, защитата на благата на творението, разпределението на ресурсите”. Преди всичко обаче, подчертава Папата, са необходими „конкретни ангажименти за развитието на цели народи и нации”.

Накрая Папата се обръща и към ползващите се от международната сътрудничество, които призовава към „отговорно ползване на всяка солидарна помощ в земеделските структури, иригационни системи, транспорт, организацията на пазари, формирането и разпространението на земеделска техника”, за „подобряване на човешките, природните и социално-икономическите ресурси и техния по-добър достъп на социално ниво”.

dg/ rv

All the contents on this site are copyrighted ©.