2011-10-15 15:42:42

"Бог над всичко": неделна проповед на отец Венци Николов за ХХІХ неделя през годината


XXIX неделя през годината

RealAudioMP3 Отдайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога(Мат, 22, 15-21)

Литургията за 29-та обикновена неделя през годината представя евангелието на Матей в което фарисеите подлагат на изпитание Исус, питайки го дали е законно или не да се плаща данък на Цезаря. Разболичанайки тяхното лицемерие, Господ показва на данъчната монетата лика на Цезаря, като казва „Отдайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога!”. Поставен в съвременния контескт, евангелския откъс предлага за размисъл за отношението между религията и политиката. На тази тема е размишлението на отец Венци Николов, отец Венци Николов, свещеник към манастира „Свети Максимилиан Колбе” в гр. Раковски RealAudioMP3

********
Братя и сестри в Христа Исуса,
Много често в деянията на света хората са пробвали да поставят други велики авторитети над Бога, за да могат да кажат: тук е вяра, а там политика; тук държава, а там Царство Божие. Днес в Евангелието Исус Христос казва: един е Бог. Толкова Той надвишава кесаря, че не съществува начин, по който можем да ги сравним. Трябва да дадем на владетеля това, което е негово, но не и това, което е Божие. Нужно е да сме послушни на Бог, а не на някакви лъжливи идеологии. Можем да сме сигурни, че ако владетелите на този свят и тези, които им служат сляпо поставят Бог над държавата, политиката и идеологиите, ако почитат Бог и достойнството на човека, който е сътворен по образ и подобие на Господ, много войни не биха намерили място в историята ни. Ние християните имаме задължение да са противопоставяме, когато светската власт желае да заеме мястото на Бог. На Него трябва да дадем цялото си сърце, цялата си душа и всичките си сили. Трябва постоянно да търсим Неговата воля и да живеем според нея.

В днешното Евангелие, за да бъде компрометиран Исус, му се поставя капан, в който трябва да се хване. Израел е под окупацията на Римската империя и евреите правят от това религиозен проблем. Евангелският текст желае да ни прикани за размисъл над проблема за отношението между религията и политиката. Привържениците на Ирод очакват от Исус някаква неразумна дума, за да могат да имат претекст да Го обвинят в агитация. Фарисеите и целият израелски народ мразят римляните като тирани и като варвари. Който плаща данък признава, че е поданик на варварския владетел в Рим. Не е ли това постъпка против Бога? „Ти, Който се смяташ за Месия, със сигурност не можеш да се съгласиш със задължението да се плаща данък на безбожници”, мислят си евреите.

Исус Христос се противопоставя на такова разбиране на проблема: народа на Израел използва монета с образа на кесаря, следователно приема ситуацията на народ в робство. Затова, в ролята си на поробен народ нека да отдаде чест на кесаря в това, което е негово, без да смесва религиозните задължения и вярата в Бог. Исус разделя религията от политиката. Въпреки, че имат зависимост между тях, задълженията и отговорностите на двете страни трябва да се разграничат. Да се отдаде божието на Бог означава, да се обърне внимание, че всичко в еврейската страна и в живота на Израел е тясно свързано с Бог и с Неговото Право, което е универсално. Следователно е нужно да се посвети на Бог и самата политика, заедно със всички проблеми, които я заобикалят.

В границите на божествената власт на Бог съществуват много страни на монетата, в които ние можем да практикуваме своята свобода: личен живот, семейство, общество, работа. Не е възможно всичко това да се отдели от Бог. От друга страна не можем да свързваме всички политически възгледи с Бог, твърдейки, че определена политическа развръзка е по християнски. Съществува изкушение да се поставя Бога между политическите избирателни аргументи и харесвания. Освен това, не можем да позволим да бъдем изкушавани да оставим нашата ангажираност в политическия и обществения живот и да търсим само Бога. По този начин загърбваме задължението за любов към ближния, понеже в голяма степен чрез политическата дейност се увеличава справедливостта и качеството на живот в даден край. Липса на интерес към политическите и обществените проблеми в страната е доказателство за егоизъм и липса на отговорност. Нека, скъпи братя и сестри, бъдем свети граждани на своята страна. Амин.

отец Венци Николов, OFM Conv.
All the contents on this site are copyrighted ©.