2011-10-15 15:11:33

Бенедикт ХVІ: в настоящата криза икономиката трябва да добие човешки облик


„Семейството и работното място са привилегированите места за реализацията на човека”, а при настоящата икономическо-финансова криза „икономиката трябва да проявява интерес и защитава семейството, основна клетка на обществото”. Това подчерта Папата на аудиенцията за участниците в конференцията на Фондацията „Centesimus Annus” посветена на отношението между семейството и труда. Църквата не притежава рецепта за преодоляване на настоящата криза, каза Бенедикт ХVІ, но християните имат дълга да разобличават злото, да свидетелстват ценностите и насърчават общото благо”.

За да посочи основните задачи на семейството, Папата се позова на думите на Блажен Карол Войтила от апостолическото насърчение „Famigliaris Consorzio”: „формиране на общност от хора; служение към живота, участие в социалния живот и участие в живота на Църквата. Базата на всички тези функции е любовта, която възпитава и формира семейството”.

Първото нещо, което възпитава семейството е правилното отношение към социалния живот, заедно с трудовата и икономическата области, и трябва да бъде водено от милосърдието, логиката на безвъзмездното, солидарността и отговорността към другите”.

Солидарността, посочи Папата, означава „да се чувстваме отговорни към всички”. Тя е лична и „не може да бъде поверена само на държавата”:

От истински обект семейството се превръща в активен субект, който припомня, че икономиката трябва да има човешки облик”.

Бенедикт ХVІ с горчивина констатира, че в настоящия труден момент присъстваме на „икономическа и трудова криза, която е придружавана от кризата на семейството”. Сигнали за това дават „брачните конфликти, между поколенията, между семейството и труда, безработицата”. Това са ситуации, посочи Папата, които „създават комплексна обстановка на затруднение, която влияе на социалния живот”. Оттук и препоръките на Папата:

Необходим е нов хармоничен синтез между семейството и труда за който Социалната доктрина на Католическата църква може да даде съществен и ценен принос. В енцикликата „Caritas in veritate” подчертавам как семейния модел в логиката на любовта, безвъзмездието и даряването трябва да се разшири в едно универсално измерение”.

Както пазара, така и политиката, отбеляза Папата, „имат нужда от хора, открити за взаимно даряване”. Оттук и предупреждението, че „икономическите инициативи трябва да преминат отвъд логиката на печалбата само за себе си”.Разбира се, поясни Бенедикт ХVІ, Църквата няма задачата да определи пътищата за посрещането на актуалната криза”. Но това не отменя задължението на християните:

„Християните имат дълга да разобличават злото, да свидетелстват и поддържат живи ценностите върху които се основава човешкото достойнство и насърчават ония форми на солидарност, които са в полза на общото благо за да може човечеството все повече да се превръща в Божие семейство”.

Накрая Папата изтъкна и ролята на семейството за новата евангелизация:

Семейството не е обикновен получател на пастирската дейност, а главно действащо лице, което трябва да участва в евангелизацията по свой и оригинален начин, предлагайки на Църквата и обществото своята същност и действие, като съкровена общност на живота и любовта”.

dg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.