2011-10-10 15:17:58

Доклад на Fao за продоволствената сигурност в света


Цените на хранителните продукти ще останат високи, дори могат да се увеличат още. Те ще бъдат зависими от цените на електроенергията и петрола, но също и финансовата спекулация. Това са заключенията, съдържащи се в доклада за 2011 на организацията към ООН по Прехраната и Земеделието (Fao), Международния Фонд за Земеделското развитие (Ifad) и Световната Продоволствена Програма (Pam). Нараства броят на световното население и оттук нараства и нуждата от храна и доставката на енергия, една трета от която е предоставена от земеделието под формата на биогорива. Най-застрашени са бедните страни, по-специално африканските, което са зависими от вноса на храна и все още понасят последствията от тежката продоволствена и икономическа криза от 2006-2008. Тези отрицателни данни „поставят под риск нашите усилия за постигането на целите на хилядолетието за развитие”, посочват отговорниците на трите организации, Дюф, Нуанзе и Шийран. През 2010 броят на гладуващите в света, подчертават ръководителите на световните организации, е бил 925 милиона, докато през периода 2006-2008 техният брой е бил 850 милиона. Докладът отправя апел към правителствата да „гарантират един прозрачен и сигурен нормативен контекст” за увеличаване на частните инвестиции и земеделското производство. Текстът настойчиво отправя и препоръка: „Трябва да намалим както разхищението на храна в развитите държави, чрез информацията и подходящи политики, така и загубите в развиващите се страни чрез инвестиции в продоволствената сфера. Дълготрайното ръководство на нашите природни ресурси, горите и морското богатство е от съществена важност за всички”, завършва Докладът на световните агенции.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.