2011-10-07 14:14:39

Бенедикт ХVІ към индонезийските епископи: религиозната свобода е правото да изповядваме вярата и допринасяме за общото благо


Зачитане на католическата религия, която по своето естество е универсална. Това бе призива на Бенедикт ХVІ в словото му към индонезийските епископи, които прие тази сутрин във Ватикана за тяхната визита ad Limina. Папата насърчи местната Църква да подхранва диалога, за да могат междурелигиозните отношения да бъдат насочени към мира.

Израстването в страна като Индонезия с 230 милиона души, 90% от които са мюсюлмани, с разнообразие от етнически групи и наименования, не може да се осъществи без постоянството и способността за изграждане на приятелски отношения. Затова, Бенедикт ХVІ, посочи „прошката, милосърдието и любовта в истината” като средствата с които да се „отговори на всички съществуващи ситуации”, по-специално в „преодоляването на неразбирателството и недоверието”. Въпреки това, Папата призова към същото отношение и към Католическата църква, изхождайки от факта, че „индонезийската Конституция гарантира основното човешко право на свободно практикуване на собствената религия”:

“The freedom to live and preach the Gospel…
"Свободата да се живее и проповядва Евангелието, никога не е една вероятност, а трябва да бъде винаги справедливо и търпеливо приета. Религиозната свобода не е просто правото да сме освободени от външни задължения. Тя е също правото да сме истински и цялостно католици, да изповядваме вярата, да изграждаме Църквата и допринасяме за общото благо”.

Папата припомни, че от векове Индонезия познава „спасителното послание на Христос”, но също и онова, което в „отношение на християнската любов” това послание може да направи. В този контекст, Папата изрази задоволство и благодарност към „усилията” на свещениците, богопосветените и миряните да покажат на индонезийците „милосърдната Божия доброта”, изразяваща се в грижата за бедните, социалните и възпитателни усилия на всички. Това е едно „смирено и смело” свидетелство, което може да „укрепи” индонезийското общество, „насърчавайки онези ценности, скъпи на вашите съграждани, като: толерантността, единството и справедливостта за всички:

“I can only encourage you in your continuing efforts…
"Мога само да ви окуража във вашите постоянни усилия насочени към насърчаването и подкрепата на междурелигиозния диалог във вашата нация. Вашата държава, толкова богата в своите културни различия и характерна с многобройното население, е дом на един значителен брой последователи на различни религиозни традиции. Ето защо, индонезийския народ е едно благо способно да даде важен принос в търсенето на мира и разбирателството между народите по света”.

Бенедикт ХVІ изрази загриженост и за формирането на индонезийските християни, по-специално за семинаристите и богопосветените, което „трябва да бъде винаги съобразено с поверената им мисия”. „Вярвам – бе пожеланието на Папата – че вие, свещениците, богопосветените и миряните от вашите диоцези, ще продължите да свидетелствате, че всеки мъж, жена и дете са създадени по образ и подобие Божии, независимо от тяхната вяра, и ще насърчавате всички да бъдат отворени за диалога, в служба на мира и хармонията:

“Your country is composed of thousands…
„Вашата държава е съвкупност от множество острови; по същия начин Католическата църква в Индонезия е съвкупност от хиляди християнски общности, „острови на Христовото присъствие”. Бъдете винаги единни във вярата, надеждата и любовта между вас и със Свети Петровия приемник”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.