2011-10-04 17:09:47

Вашингтон: апел на католиците за премахване на смъртната присъда в страната


Повече от 200 богослови, учени и католически активисти за човешките права в Америка отправиха апел за отмяна на смъртната присъда. Подписалите цитират случая с Трой Дейвис, осъден и екзекутиран на 21 септември за убийството на полицай през 1989, въпреки липсата на достатъчни доказателствата, което показва „големи пропуски в американската съдебна система”. „Също и онези, които не споделят нашите религиозни убеждения – се чете в декларацията публикувана в интернет страницата catholicmoraltheology.com – трябва да признаят, че смъртната присъда е прилагана не само по странен и дискриминиращ начин, но в някой случаи дори срещу невинни хора”. Подписалите припомнят, че различни проучвания показват, че афро-американските подсъдими имат по-голяма вероятност да бъдат осъдени на смърт в сравнение с белите, а когато жертвата е белокож, тази вероятност може да нарасне с пет пъти. „В щатите, запазили смъртната присъда - се посочва в апела - 98% от окръжните прокурори са белокожи, а само 1% са тъмнокожи”. Декларацията цитира и многократно изразената от американските епископи позиция, което е в линия с поучителната власт на Църквата. Според нея, смъртната присъда „е дълбоко погрешна, тя е непоправима грешка и зависима от фактори, като расата, качеството на адвокатите и мястото на престъплението. Но съществуват и други начини за наказване на пристъпниците и закрила на обществото”. Сред богословските аргументи срещу смъртната присъда, американските богослови цитират Евангелието и поучителната власт на Блажен Йоан Павел ІІ, който призова вярващите в Христос да застанат „безусловно на страната на живота”. „В съответствие с нашите последни Папи и епископи и на базата на богословски и практически съображения, подписалите апела, потвърждават своята безусловна позиция срещу смъртната присъда. Те осъждат 1286-те изпълнени смъртни присъди в Съединените Щати, от възобновяването им през 1976, към които се прибавят и 3200-те затворници, очакващи изпълнението на смъртно наказание”.

svt/ rv







All the contents on this site are copyrighted ©.