2011-10-04 15:03:44

Европейските епископи: новата евангелизация не е възможна без нова Петдесятница


Новата евангелизация не трябва да бъде възприемана като „обикновена пастирска дейност, а като проява на живота, същността и мисията на Църквата”. Това заявяват участниците в заключителния документ на 41-та пленарна асамблея на Съвета на европейските епископски конференции, която се проведе от 29 септември до 2 октомври в Тирана на темата за новата евангелизация. В документа се посочва, че срещата е подготвена на базата на голямо проучване сред епископските конференции на континента, а проведената пленарната асамблея потвърждава, че „новата евангелизация е едно от най-големите безпокойства за европейските епископи”. „Новата евангелизация не е насочена само към отдалечените от вярата християни, а към всички”, подчертават епископите. Нейната основна цел е „известяването на Христос, истинския Бог и човек, разпнат, за да поеме върху си човешката слабост и възкръснал, за да могат всички да имат живот”. Оттук и призива към всички вярващи, получили кръщението, да участват в известяването, чрез семействата и младежите, но също и чрез енории, църковни движения и общности. Също така катехизиса и католическите училища трябва да се превърнат все повече в „места за евангелизация”. Църковните тайнства също са „привилегировани места за прилагане на новата евангелизация”. Епископите посочват, че е необходимо и търсенето на „нови пътища за евангелизацията, като например интернет и социалните мрежи. „Всичко това ще бъде възможно – изтъкват европейските епископи – ако следваме примера на християните от Деяния на Апостолите и се открием по нов начин за Светия Дух: новата евангелизация няма да бъде възможна без нова Петдесятница”. В документа се посочва, че изборът срещата да се проведе в Албания, „земя на мъченици”, е дал повод да се припомни свидетелството на Църквата в Албания, както и на всички католически църкви, по времето на комунистическия режим.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.