2011-09-30 11:50:53

VIỆC CHÚA LÀM THẬT LẠ LÙNG! (CHÚA NHẬT XXVII/A)


LỜI CHÚA: Matthêu 21,33-43

Khi ấy, Đc Chúa GIÊSU phán cùng các thượng-tế và các kỳ-lão trong dân rằng: ”Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hm ép rưu và xây tháp canh; đon ông cho tá-điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá-đin để thu phần hoa-lợi. Nhưng nhng ngưi làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này giết đa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trưc, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: ”Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia-tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời: ”Ông sẽ tru-diệt bọn hung-ác đó và s cho ngưi khác thuê vưn nho để cứ đến mùa nộp phần hoa-lợi”. Đc Chúa GIÊSU phán: ”Các ông chưa bao gi đọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: ”Nước THIÊN CHÚA sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân-tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

SUY NIỆM

Dụ ngôn Ông Chủ vườn nho và tá-điền thuê vườn nho được gởi thẳng đến dân Do Thái thời bấy giờ. Ông Chủ là THIÊN CHÚA. Tá-điền thuê vườn nho là dân Do Thái, Dân được THIÊN CHÚA tuyển chọn. Đặc biệt hơn, dụ ngôn nhắm cách riêng đến các thượng-tế, các kỳ-lão trong dân, các kinh-sư và nhóm người Pharisiêu .. Tại sao thế? Bởi vì, chính họ chủ mưu bách hại giết chết các ngôn sứ được THIÊN CHÚA gởi đến. Giờ đây họ đang âm mưu tìm cách bắt bẻ, tìm đủ mọi chứng cớ - hay đúng hơn ngụy tạo ra các chứng cớ - để có thể bắt và giết chết cả Đức Chúa GIÊSU là Con THIÊN CHÚA Hằng Sống! Họ kiêu căng mù quáng mang đầy thành kiến và cả gan thách thức. Họ sống bất cần THIÊN CHÚA, Đấng Thánh của Israel, mặc dầu bề ngoài họ giả hình xem ra vẫn tôn thờ THIÊN CHÚA!

Dụ ngôn có sứ điệp rõ ràng. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá mà người Do Thái muốn loại ra. Nhưng viên đá đó lại trở nên viên đá góc. Bởi vì, bên trên sức phá hoại tàn ác của người Do Thái còn có bàn tay công-thẳng nghiêm-minh của THIÊN CHÚA. Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta! Và Đức Chúa GIÊSU kết thúc dụ ngôn bằng lời khẳng định: Tôi bảo các ông: ”Nước THIÊN CHÚA sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân-tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Trong khoảng thời gian tại thế ngắn ngủi 3 năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, công bố Nước THIÊN CHÚA, Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị thành phần lãnh đạo của dân Do Thái chống đối kịch liệt. Đức Chúa GIÊSU biết rõ như thế nhưng ngôn từ và giáo huấn của Ngài - Ngôi Lời THIÊN CHÚA - luôn luôn chính xác. Ngài không úp-mở tránh-né hoặc vuốt-ve và tìm cách thỏa-hiệp với sự dữ bằng bất cứ giá nào! Không! Tuyệt đối Không! Bởi vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Đường là Sự Thật là Ánh Sáng và là Sự Sống.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, sứ điệp bài dụ ngôn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ được gởi đến tất cả mọi người, thuộc mọi dân nước trên toàn thế giới. Sứ điệp gởi cách riêng đến các tín hữu Công Giáo và đặc biệt là các vị lãnh đạo, đời cũng như đạo. Sứ điệp nhắc nhở con người không được bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, sống bất cần tôn giáo và sống y như thể không có THIÊN CHÚA. Bởi vì khi không được tâm tình tôn giáo hướng dẫn thì con người tự cho phép làm mọi điều xấu kể cả tội ác vu khống người vô tội rồi cướp của và giết người! Sứ điệp mời gọi trở về với cuộc sống ngay chính.

Bài dụ ngôn cũng nhấn mạnh rằng để có thể tiếp nhận và ứng dụng sứ điệp thì mỗi tín hữu Công Giáo - bất luận thuộc cấp bậc nào - cần có tâm hồn thật khiêm tốn và tinh thần thật trong sáng, không mang dấu vết thành kiến.

Mọi người đều phải trả lẽ trước mặt THIÊN CHÚA về lời nói và về hành động của mình. Từ bậc chủ chăn đến con chiên bổn đạo cũng như giới tu hành hay người thánh hiến giữa đời. Trả lẽ về mức độ mỗi người yêu mến phụng thờ THIÊN CHÚA. Có đặt THIÊN CHÚA nơi trung tâm cuộc sống không? Có chọn THIÊN CHÚA làm chủ đích tối hậu cho mọi hoạt động cá nhân, gia đình và xã hội không? Rồi cũng phải trả lẽ về việc thực thi đức bác ái đối với anh chị em đồng loại và về việc xây dựng nền công bằng trong xã hội. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng.

Được hồng phúc trở thành tín hữu Công Giáo là ân huệ hoàn toàn nhưng-không đến từ THIÊN CHÚA. Vì thế, trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, không bao giờ quên sự hiện diện đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Tư tưởng này mang lại sức mạnh để có thể sống thánh và luôn luôn tìm cách làm điều thiện, điều làm đẹp lòng THIÊN CHÚA và điều giúp ích cho người thân cận.

Mỗi tín hữu Công Giáo cố gắng sống xứng đáng để có thể công bố Nước THIÊN CHÚA, xây dựng Nước THIÊN CHÚA, chiếm được Nước THIÊN CHÚA và để có thể làm chứng cho muôn dân thiên hạ thấy rằng:
- THIÊN CHÚA ban ơn cu đ và đã sai Con Một Ngưi là Đc Chúa GIÊSU KITÔ đến giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của sự dữ và của ma quỷ: Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
All the contents on this site are copyrighted ©.